Найдено по запросу: Единица хранения. Персона - ������������ ������������ ��������������������

Шифр сайт : ф. 631 оп. 16 ед. хр. 647 Личное дело Лузгина Михаила Васильевича.
3 ноября-18 ноября 1942 гг.
3 лл.
Шифр сайт : ф. 1828 оп. 1 ед. хр. 34 Стихотворение неустановленного лица "Песня любви"
б.д. гг.
1 лл.
Шифр сайт : ф. 1828 оп. 1 ед. хр. 35 Письма Жиги [псевдоним Смирнова Ивана Федоровича]
24 февраля 1942 гг.
1 лл.
Шифр сайт : ф. 1828 оп. 1 ед. хр. 36 Письмо Ильиной Н. к Лузгину Михаилу Васильевичу
9 января 1942 гг.
1 лл.
Шифр сайт : ф. 1828 оп. 1 ед. хр. 37 Письмо Кирпотина Валерия Яковлевича Лузгину Михаилу Васильевичу
Б.д. гг.
1 лл.
Шифр сайт : ф. 1828 оп. 1 ед. хр. 38 Письма Крылова Петра Тихоновича Лузгину Михаилу Васильевичу
2, 14 марта 1942 гг.
4 лл.
Шифр сайт : ф. 1828 оп. 1 ед. хр. 39 Письмо Фадеева Александра Александровича Лузгину Михаилу Васильевичу
15 марта 1932 гг.
1 лл.