Catalog of publications. Funds - ф. 2803 Кин Цецилия Исааковна (1906-1992) - критик, переводчица, публицист, литературовед