Единица хранения. Раздел систематизации описи - 1.2. ��������������

Шифр сайт : ф. 8 оп. 1 ед. хр. 16 "Николша-смолокур". [перед изд. романа "Зори ночные"]
б. д. гг.
1, 149 лл.
Шифр сайт : ф. 8 оп. 1 ед. хр. 17 Адрамович (Ленский) В. Я. "Герои моря" [по роману И. Бойера]
б. д. гг.
1, 9 лл.