3002

Fund Number : 3002
Title : Filippov, Boris Mikhailovich (1903-1991) - theatre figure
Annotation :
Manuscripts by B.M.Filippov. "Lyudi bez grima" (" People without a make-up "), "Stranitsy proshlogo" (" Pages of the past ") and others - memoirs (1940 - [the 1960s]); the diary notes (1941 - 1945); speeches at discussion about an exhibition of I.S.Glazunov at the TsDRI (Arts Persons' Central House) - shorthand record of discussion (1957) and others. There are 30 manuscripts. Letters of B.M.Filippov to: S.V.Giatsintova (1981), B.E.Yefimov (1964), I.S.Isakov (1964), N.N.Matveyeva (1966), S.V.Mikhalkov [1967], S.V.Obraztsov (1978), A.I.Oparin (1980), K.I.Skryabin (1966), A.A.Yablochkina (1953) and others. There are 14 addresses. Letters to B l.M.Filippov from: A.G.Abramov (1975), B.N.Agapov 6 (1946 - 1978), A.A.Agranovsky (1970), Rob. L.Adelgeim 2 (1932, 1933), P.A.Aydarov (1957), N.P.Akimov 2 (1956, 1963), N.P.Akinsky [the 1960s], M.D.Aleksandrovich (1968), S.P.Alekseyev 5 (1962 - 1967), M.V.Alpatov [the 1960s], T.M.Albertini 2 (1975, 1978), I.L.Andronikov 2 (1975, 1983), P.G.Antokolsky 8 (1961 - 1978), V.E.Ardov 5 (1953 - 1973), I.I.Artobolevsky 2 (1972, 1975), N.S.Atarov 3 (1970 - 1972), E.B.Auerbakh 5 [the 1960s - the 1970s], B.A.Akhmadulina (1977), M.I.Babanova 8 (1943 - 1944), B.A.Babochkin (1970), S.M.Balashov 2 (1963), V.V.Barsova 22 (1955 - 1967), A.L.Barto 3 (1969 - [the 1960s]), S.A.Baruzdin 3 (1958 - 1983), V.M.Bebutov (1961), O.P.Beyul 18 (1953 - 1932), S.G.Birman 4 (1949 - 1974), D.D.Blagoy 5 (1965 - [1969]), S.P.Bliznikovskaya 2 (1963, 1978), V.T.Bovt 5 (1963 - 1972), N.V.Bogoslovsky 10 (1945 - 1981), I.M.Bolotin 2 (1956), B.Brecht - with autographs of E. Weigel and K.Ryulike (1955), L.J.Brik 2 (1963, 1966), S.G.Brodsky 2 (1974, 1978), A.Y.Brushtein (1964), A.A.Bryantsev 2 (1933, 1963), A.S.Bugrov 2 (1966, 1967), V.F.Bulgakov (1965), E.S.Bulgakova (1965), B.A.Byalik 3 (1974 - 1983), A.N.Vasilyev (1964), I.V.Vasilyev (1972), O.G.Vereysky 14 (1964 - [1984]), T.M.Vecheslova 7 ([1959) - 1978), J.Vilar 2 (1956, 1961), V.Y.Vilenkin 3 (1950 - 1978), Z.M.Vilensky (1967), M.P.Williams (1948), V.V.Vinnikov [1973], M.G.Vodyany 5 [1977 - the 1980s], M.D.Volpin (1983), Z.M.Gayday 2 (1953, 1956), P.P.Gaydeburov 4 (1928 - 1950), M.L.Gallay 2 (1971, 1975), R.G.Gamzatov (1971), I.Ganzelka and M.Zikmund (1963), E.P.Garin (1973), A.B.Gatov 3 (1969-1970), S.V.Giatsintova 6 (1950 - 1981), A.K.Gladkov (1962), I.S.Glazunov (1956), J.S.Glizer 2 (1943, 1963), A.N.Glumov 2 (1963, 1971), E.F.Gnesina (1947), E.N.Gogoleva 2 (1960, [the 1960s]), M.S.Goldina 13 ([1958] - 1968), A.D.Goncharov 7 (1959 - 1978), B.F.Gorbatov (1978), B.A.Gorin-Goryainov [the 1930s], N.M.Gorchakov (1952), V.N.Goryayev (1965), D.A.Granin (1979), V.S.Grizodubova 2 (1974, 1978), G.D.Gulia 4 (1963 - 1978), A.B.Danielyan (1953), A.I.Deich (1967), M.A.Dementyev 8 (1968 - 1978), E.S.Demmeni (1956), A.K.Dzhivelegov (1951), A.D.Dikoy [the 1940s], F.A.Dimant 11 (1962 - 1978), N.A.Dolgorukov 10 (1962 - 1978), S.Y.Doletsky 6 (1968 - 1976), E.A.Dolmatovsky 2 (1965, 1978), S.D.Dreyden 11 (1957 - 1983), V.G.Dulova 2 (1963, 1966), E.A.Yevtushenko 8 (1961 - 1974), B.E.Yefimov 18 (1951 - [1981]), E.E.Zharkovsky 2 (1955, 1963), M.I.Zharov (1975), A.L.Zhelyabuzhsky (1969), N.N.Zhukov (1963), V.P. And D.N.Zhuravlevs 4 (1963 - 1979), Y.A.Zavadsky 3 (1947 - 1972), B.E.Zakhava 2 (1963, [the 1960s]), R.V.Zelyonaya 5 (1950 - [1963]), L.G.Zorin 2 ([1970], 1978), M.M.Zoshchenko (1933), T.V.Ivanova 4 (1963 - 1975), V.M.Inber 2 (1963, 1970), M.V.Isakovsky (1968), E.I.Kaminka (1963), V.A.Kandelaki 2 (1969, 1978), A.Y.Kapler and Y.V.Drunina (1973), D.L.Kara-Dmitriev 2 (1950, 1956), M.Kariyakubov (1955), R.L.Karmen 2 (1954, [1973]), L.A.Kassil 6 (1955 - [the 1960s]), S.K.Kasyanova (1960), V.P.Katayev (1968), N.M.Katuntseva 2 (1967, [the 1970s]), E.A.Katsman 3 (1949 - 1954), L.E.Kerbel [the 1960s], A.P.Kibalnikov 6 (1965 - 1979), S.I.Kirsanov 2 (1964, 1965), M.O.Knebel 5 (1963 - 1983), O.L.Knipper-Chekhova (1949), I.S.Kozlovsky 61 (1952 - 1983), I.A.Komissarova-Durylina 8 (1955 - 1976), N.P.Konchalovskaya 3 ([the 1950s] - 1974), A.G.Koonen 4 (1950 - 1963), A.E.Korneychuk (1965), S.A.Kocharyan 2 (1965, 1970), A.G.Kramov [the 1930s], A.Z.Krein 3 (1963 - 1978), V.V.Kriger 2 (1931, 1932), A.A.Kron 2 (1963, 1973), Kukryniksy 3 (1968 - 1975), B.A.Lavrenev 5 (1948 - 1955), Y.S.Lavrov 33 (1958 - 1980), L.I.Lagin 5 (1961 - 1979), R.F.Lazareva 10 (1955 - 1972), B.S.Laskin 3 (1969 - 1971), Y.B.Levitan 2 (1961, 1963), S.I.Lemeshev 2 (1958, 1963), V.G.Lidin 11 (1962 - 1974), M.G.Lifshits (1963), L.I.Likhodeyev (1983), M.K.Lukonin (1976), V.E.Lvov 8 (1949 - 1980), I.P.Mazuruk 3 (1954-1959), I.M.Maysky 12 (1952 - 1973), E.E.Mandelshtam 5 (1963 - 1974), A.Y.Markov (1978), S.A.Martinson 3 ([the 1960s] - 1983), G.D.Mdivani 3 (1955 - 1978), G.A.Medynsky (1979), A.A.Mendelevich (1951), V.V.Merkuryev 3 (1971 - 1973), A.A.Mikulin 38 (1971 - 1983), M.V.Mironova and A.S.Menaker 1 (1952 - [the 1970s]), S.V.Mikhalkov 2 (1971, 1978), S.M.Mikhoels (1944), I.A.Moiseyev (1956), N.D.Mordvinov 2 (1965), I.S.Nabatov (1953), I.V.Nezhny (1964), B.M.Nemensky (1971), V.I.Nemtsov 3 (1972 - 1978), P.I.Novitsky 3 (1933 - 1963), S.V.Obraztsov 4 (1935 - 1962), E.E.Opalova 3 (1965-1971), A.I.Oparin 24 (1953 - [1977]), V.N.Orlov (1976), N.P.Okhlopkov 12 (1944 - 1953), P.G.Otsup 3 (1954 - [the 1950s]), A.R.Paley 3 (1973 - 1983), Z.S.Paperny (1978), K.G.Paustovsky 2 (1961, 1966), V.N.Pashennaya (1950), V.O.Pertsov (1975), B.Y.Petker 2 (1963, 1965), V.F.Pimenov 3 (1963 - 1983), R.Y.Plyatt 5 (1953 - 1973), S.S.Podolsky 3 (1966 - 1973), D.Y.Pokrass 3 (1959-1978), B.N.Polevoy 26 (1962 - 1978), G.I.Polonsky (1977), A.V.Polyakov (1965), V.S.Polyakov 3 (1950 - 1973), E.E.Popova (1963), A.P.Pototskaya-Mikhoels 6 (1964 - 1973), M.P.Prilezhayeva 8 (1965-1983), I.L.Prut 2 (1963, 1964), K.V.Pugachyova 4 (1963 - [1974]), A.I.Raykin 3 (1956 - 1967), F.G.Ranevskaya 3 (1963 - 1964), V.E.Retsepter (1976), F.P.Reshetnikov 2 ([1939-1940], 1974), S.T.Rikhter 3 (1955 - 1975), V.A.Rodchenko (1963), V.A.Rozhdestvensky (1976), R.I.Rozhdestvensky (1963), B.S.Romashov 2 (1949, 1955), G.L.Roshal 2 (1973), A.N.Rybakov (1979), E.I.Ryabchikov (1967), A.D.Salynsky (1978), N.I.Sats 2 (1966, 1972), M.T.Semyonova (1949), M. De Servil (1961), E.R.Simonov 2 (1983), K.M.Simonov 38 (1962 - 1978), S.S.Smirnov 3 (1966 - 1978), N.P.Smirnov-Sokolsky [the 1930s], L.S.Sobolev (1963), N.I.Sobol'schikov-Samarin [1934 - 1936], N.A.Sokolov 5 (1961 - 1983), A.O.Stepanova (1973), A.A.Surkov 3 (1963 - 1982), Tamaras Hanum 22 (1951 - 1979), A.K.Tarasova 2 (1954), M.M.Tarkhanov (1944), E.I.Time 2 (1951), N.S.Tikhonov 5 (1965 - 1976), I.M.Toidze (1961), L.I.Tolstaya 6 (1955 - 1978), S.I.Tolstaya (1969), V.O.Toporkov (1954), E.D.Turchaninova 3 (1959 - 1960), L.O.Utyosov 11 (1953 - 1978), A.V.Fevralsky 2 (1963, 1978), K.A.Fedin 13 (1961 - 1977), A.V.Fonvizin (1958), I.G.Frikh-Har (1963), B.E.Khaykin 4 (1955 - 1973), Vl.Ya.Khenkin 3 (1941 - [the 1950s]), M.I.Tsaryov 6 (1963 - 1983), T.S.Tsereteli 4 (1953 - 1965), T.G.Tsyavlovskaya (1966), A.B.Chakovsky 2 [the 1960s], B.P.Chirkov 2 (1963, [the 1960s]), K.I.Chukovsky 3 (1931 - 1965), M.S.Shaginyan 6 (1973 - 1978), B.F.Shalyapin 3 (1960 - 1977), I.F.Shalyapina 2 (1952, 1969), E.M.Shatrova 2 ([1963], 1964), K.Y.Shakh-Azizov (1969), A.I.Shvarts 3 (1973 - 1978), F.G.Shevchenko [the 1960s], V.B.Shklovsky 4 (1974 - 1975), D.D.Shostakovich 6 (1953 - 1973), I.V.Shtok 3 (1963 - 1968), A.V.Shchekina-Krotova (1967), L.V.Shchipakhina 7 (1972 - 1978), S.P.Shchipachyov 3 ([1953] - 1976), M.V.Yudina (1961), V.L.Yureneva [the 1940s], Y.M.Yuryev [the 1920s], I.D.Yuryeva 3 (1957 - 1964), S.I.Yutkevich 3 (1963 - 1983), B.N.Yakovlev (1977), A.N.Yar-Kravchenko (1962), I.P.Yaunzem 20 (1958 - 1972), V.N.Yakhontov 3 (1933 - 1934) and others. There are 440 correspondents. Materials for B.M.Filippov's biography ([1924] - 1984).Letters and telegrams on the occasions of awarding and anniversaries from: publishing houses, editorial boards, theatres; N.A.Abalkin, T.F.Adelgeym, V.N.Azhayev, A.N.Arbuzov, A.I.Bezymensky, M.I.Blanter, E.M.Vinokurov, A.G.Vovsya, I.I.Gedroyts, A.M.Gerasimov, E.G.Gilels, R.V.Glezer, D.B.Daran, B.V.Ioganson, N.A.Kazantseva, E.A.Kolmanovsky, M.L.Matusovsky, E.L.Mindlin, L.V.Nikulin, L.A.Ozerov, I.S.Rakhillo, G.M.Roninson, M.M.Roshchin, D.L.Sagal, L.N.Sverdlin, A.V.Sofronov, G.B.Tusuzov, T.N.Tess, B.D.Fabisovich, O.B.Feltsman, I.E.Kheyfits, S.V.Shervinsky and others (1950 - 1983). Poems, fables and monologues devoted to B.M.Filippov of: N.V.Bogoslovsky, E.A.Dolmatovsky, S.D.Dreiden, V.Z.Mass, M.L.Matusovsky, S.V.Mikhalkov, Z.S.Paperny, M.S.Plyatskovsky, G.M.Pozhenyan, V.S.Polyakov, K.M.Simonov, S.S.Smirnov, V.Y.Tipot, M.G.Fradkin and others (1933 - 1983). Notebook with notes and drawings of A.A.Bryantsev, A.I.Bezymensky, S.G.Birman, S.V.Giatsintova, K.A.Zubov, S.I.Kirsanov, I.S.Kozlovsky, D.N.Orlov, N.P.Okhlopkov, V.N.Pashennaya, N.K.Cherkasov, G.P.Yura and others (1951 - 1953). Manuscripts. V.V.Barsova - welcoming speech to the TsDRI's (Arts Persons' Central House) members on the occasion of conferring official documents (1957) and speech at TV of the city of Sochi (1967), Y.A.Gagarin - autograph in the TsDL (Writers' Central House ) visitors book (1964), E.P.Garin "S Meyerhol'dom" (" With Meyerhold ") - memoirs (1973), M.Glezos - autograph (1963), V.N.Goryayev - memoirs about the Great Patriotic war (1973), E.A.Yevtushenko "Chudo" ("Miracle") - poems [the 1970s], G.K.Zhukov - the post card to the participants of fights on the Khalkhin-Gol (the Khalkyn River) (1969), S.M.Mikhoels - a response about work of the TsDRI (Arts Persons' Central House) [1940], S.N. Roerich - autograph (1960), A.A.Yablochkina - greetings to participants of anniversary sessions and events at the TsDRI (Arts Persons' Central House) (1950 - 1960). Letters: of A.G.Alekseyev to V.V.Barsova (1967), of K.M.Simonov to A.D.Rozen (1978), of A.T.Tvardovsky [the 1950s], K.A.Fedin to L.I.Tolstaya (1963). The poster of the exhibition of model of a monument to the III-rd International of V.E.Tatlin [1920]. Photographs of B.I.Filippov, individual and in groups with A.L.Abrikosov, Rob. L.Adelgeym, A.M.Azarin, N.P.Akimov, A.G.Alekseyev, V.I.Andzhaparidze, I.L.Andronikov, P.G.Antokolsky, B.A.Akhmadulina, B.A.Babochkin, S.M.Balashov, V.V.Barsova, A.L.Barto, A.I.Bezymensky, I.N.Bersenev, S.G.Birman, M.I.Blanter, M.M.Blyumental-Tamarina, N.I.Bogolyubov, N.V.Bogoslovsky, S.F.Bondarchuk, B.Brecht, P.Bruk, T.M.Vecheslova, A.A.Voznesensky, R.G.Gamzatov, M.N.Garkavi, G.M.Gasparyan, E.G.Gilels, R.M. Gliere, E.F.Gnesina, E.N.Gogoleva, M.M.Derzhavin, K.G.Derzhinskaya, J. De Sanctis, M.A.Dudin, E.A.Yevtushenko, B.E.Yefimov, M.I.Zharov, Y.A.Zavadsky, R.V.Zelyonaya, V.L.Zuskin, I.V.Ilyinsky, V.M.Inber, E.I.Kaminkaya, D.L.Kara-Dmitriev, R.L.Carmen, L.A.Kassil, E.A.Katsman, V.I.Kachalov, A.P.Kibalnikov, M.M.Klimov, I.S.Kozlovsky, V.K.Kokkinaki, F.Y.Kon, K.P.Kondrashin, S.A.Kocharyan, A.G.Kramov, B.S.Laskin, S.Y.Lemeshev, O.V.Lepeshinskaya, P.G.Lisitsian, S.Lifar, V.M.Lobanov, E.O.Lyubimov-Lanskoy, V.P.Maretskaya, S.A.Martinson, I.I.Maslennikova, G.D.Mdivani, A.S.Melik-Pashayev, V.V.Merkuryev, M.D.Mikhaylov, S.V.Mikhalkov, S.M.Mikhoels, Y. Montand, N.D.Mordvinov, I.M.Moskvin, Nazym Khikmet, D.A.Nalbandyan, Vl. I.Nemirovich-Danchenko, S.V.Obraztsov, A.P.Ognivtsev, D.F. Oistrakh, I.D. Oistrakh, D.N.Orlov, V.K.Papazyan, I.D.Papanin, A.D.Papanov, N.V.Petrov, R.Y.Plyatt, B.N.Polevoy, P.R.Popovich, A.P.Pototskaya-Mikhoels, S.S.Prokofiev, I.L.Prut, P.A.Radimov, S.N. Roerich, F.P.Reshetnikov, P.Robson, R.I.Rozhdestvensky, N.A.Rozenel, L.A.Ruslanova, V.N.Ryzhova, E.V.Samoylov, A.I.Sashin-Nikolsky, L.N.Sverdlin, G.V.Sviridov, E.R.Simonov, K.M.Simonov, R.N.Simonov, S. Seigneur, N.I.Slonova, N.P.Smirnov-Sokolsky, I.M.Smoktunovsky, L.V.Sobinov, K.S.Stanislavsky, A.O.Stepanova, A.Y.Tairov, Tamara Hanum, A.K.Tarasova, M.M.Tarkhanov, N.S.Tikhonov, E.D.Turchaninova, M.A.Ulyanov, L.O.Utyosov, Y.F.Faier, M.G.Fradkin, A.I.Khachaturian, Vl. Y.Khenkin, M.I.Tsaryov, A.B.Chakovsky, M.I.Chulaki, I.F.Shalyapina, B.F.Shalyapin, E.M.Shatrova, V.B.Shklovsky, D.A.Shmarinov, N.D.Shpiller, I.V.Shtok, M.M.Shtraukh, T.L.Shchepkina- Kupernik, S.P.Shchipachyov, I.G.Erenburg, Y.M.Yuryev, S.I.Yutkevich, A.A.Yablochkina, I.P.Yaunzem, V.N.Yakhontov and others, 825 (1921 - 1981). Photographs with autographs and dedications to B.M.Filippov from: N.P.Akimov 3 [the 1930s - the 1950s], E.B.Auerbakh [the 1970s], V.V.Barsova, individual and in groups with Raf. L.Adelgeim, E.N.Gogoleva, R.V.Zelyonaya, V.I.Kachalov, I.S.Kozlovsky, I.M.Moskvin, S.V.Obraztsov, I.D.Papanin, A.A.Yablochkina and others, 22 ([the 1930s] - 1967), N.V.Bogoslovsky 5 [the 1930s - the 1950s], I.M.Bolotin in group with A.V.Fonvizin (1947), T.M.Vecheslova in a life and in a role 4 (1928 - 1973), B.R.Gmyrya (1954), S.A.Yesenin - with dedication of N.I.Svishchov-Paola (1919), D.L.Kara-Dmitrieva 2 [the 1940s], N.M.Katuntseva [the 1940s], A.V.Lunacharsky - with autograph of B.D.Fabisovicha[the 1920s], Y.Montand, individual and in groups with S. Seigneur, 9 (1966), I.S.Rakhillo in group with S.A.Baruzdin, V.N.Volkov, S.A.Gerasimov, V.N.Kubasov, A.A.Leonov, A.V.Filipchenko, V.A.Shatalov - with autographs of V.N.Volkov, V.N.Kubasov, A.V.Filipchenko, V.A.Shatalov 3 (1969), P.Robson, individual and in group with S.M.Balashov, I.S.Nabatov, N.V.Petrov, N.O.Ruban, 2 (1949, 1960), S. Seigneur (1956), Tamaras Hanum 5 ([the 1930s] - 1956), I.M.Tumanov [the 1960s], L.O.Utyosov, individual and in groups with B.Y.Petker, N.S.Plotnikov, Vl. Y.Khenkin, 7 [the 1940s - the 1970s], K.Sheklok (1957). Photographs of: O.N.Abdulov in a life and in a role, individual and in group with B.Y.Olenin, 4 ([the 1940s] - 1953), A.L.Abrikosov [the 1930s], V.N.Azhayev [the 1950s], V.N.Aksyonov 3 [the 1950s], A.V.Aleksandrov [the 1940s], L.P.Aleksandrovskaya [the 1950s], M.I.Aliger [the 1970s], T.M.Albertini [1975], O.N.Androvskaya in a life and in a role 3 [the 1930s - the 1940s], I.L.Andronikov in groups with I.S.Kozlovsky 4 [the 1940s - the 1950s], S.M.Anikeyev [the 1950s], A.N.Arbuzov 4 ([the 1940s] - 1978), I.K.Arkhipova [the 1960s], B.A.Akhmadulina, individual and in group with P.G.Antokolsky, 2 (1972, 1978), M.I.Babanova [the 1940s], B.A.Babochkin [the 1930s], R.T.Baglanova [the 1950s], K.Bayseitova [the 1940s], L.V.Baratov [the 1930s], V.V.Barsova, individual and in groups with Raf. L.Adelgeim, E.N.Gogoleva, R.V.Zelyonaya, V.I.Kachalov, I.S.Kozlovsky, I.M.Moskvin, S.V.Obraztsov, I.D.Papanin, A.A.Yablochkina and others, 22 ([the 1930s] - 1967), T.Y.Bach [the 1940s - the 1950s], A.I.Bezymensky in groups with S.A.Vasilyev 3 [the 1940s - the 1950s], R.Beybutov [the 1950s], M.N.Bernes [the 1930s], I.N.Bersenev in a life and in a role 2 (1942, 1948), S.G.Birman in a role (1942), M.I.Blanter [the 1950s], M.M.Blyumental-Tamarina in a life and in a role, individual and in groups with F.Y.Kon, O.Y.Shmidt and others, 7 [1932 - 1936], N.I.Bogolyubov in group with A.P.Ivanov, N.D.Shpiller and others (1951), B.S.Borisova2 [1930s], Y.K.Borisova in a role (1956), A.M.Buchma, individual and in group with B.A.Pokrovsky and A.A.Khorava, 5 [the 1940s], A.Y.Vaganova [the 1940s], V.B.Vagarshian [the 1950s], V.V.Vanin 2 [1930s - 1940s], V.L.Vasilevskaya [the 1940s], A.N.Vertinsky in groups with A.V.Nikulin, G.I.Novak and others 3 [the 1940s], L.S. Vivien 4 [the 1950s], P.V.Wiliams [1940], V.V.Vishnevsky in groups with S.M.Budyonny, O.I.Gorodovikov, A.A.Ignatyev and others 4 [the 1940s], V.S.Volodin [the 1950s], E.M.Volf-Izrael [the 1930s - the 1940s], S.Vurgun [the 1930s], Z.M.Gayday (1963), P.P.Gaydeburov [the 1930s], M.N.Garkavi, individual and in groups, 4 (1947 - [the 1950s]), A.V.Gauk [the 1940s], A.M.Gerasimov 2 [the 1930s - the 1940s], S.V.Giatsintova in a life and in roles, individual and in groups with P.A.Markov, E.A.Polevitskaya and others, 5 (1936 - [the 1960s]), E.G.Gilels [the 1930s], M.F.Gnesin in group with E.F. And O.F.Gnesins [the 1940s], E.N.Gogoleva in a life and in a role 3 (1933 - [the 1960s]), N.S.Golovanov 2 [the 1930s], A.B.Goldenveizer [the 1940s], N.M.Gorchakov [the 1940s], A.N.Gribov in a life and in a role 2 (1942, 1972), A.L.Gripich [the 1940s], V.A.Davydova 2 [the 1940s], S.N.Dadiani [the 1940s], K.G.Derzhinskaya, individual and in group with M.I.Babanova, 3 [the 1930s - the 1940s], A.D.Dikoy [the 1940s], M.I.Dneprov in a role 2 [the 1930s], A.P.Dovzhenko 2 [the 1930s], Z.Dolukhanova 2 [the 1950s], V.G.Dulova 4 [the 1940s - the 1950s], I.O.Dunayevsky, individual and in group with V.I.Lebedev-Kumach, 3 [the 1930s - the 1950s], I.V.Yershov 2 [the 1920s], M.I.Zharov in a life and in a role, individual and in group with A.I.Goryunov, Y.M.Rudin and others, 4 (1933 - [the 1970s]), D.N.Zhuravlyov 2 [the 1930s - the 1950s], Y.L.Zavadsky in a life and in a role 6 (1925 - [the 1940s]), R.V.Zelyonaya [the 1960s], D.V. Perkalova in a life and in roles 5 ([the 1930s] - 1946), K.A.Zubov 2 [the 1940s], V.L.Zuskin in a life and in roles 4 (1935 - [the 1940s]), D.Ibarruri in group with H.Dias, W. Pieck, W. Ulbricht and others (1940), K.K.Ivanov [the 1940s], A.A.Ignatyev, individual and in group with V.V.Barsova and others, 4 ([the 1940s] - 1953), K.N.Igumnov [the 1930s - the 1940s], I.V.Ilyinsky in group with L.I.Oshanin [the 1970s], V.M.Inber in groups with A.A.Surkov and others, 2 ([the 1940s], 1956), V.A.Kandelaki [the 1950s], Karandash [the 1940s], L.A.Kassil in groups with S.Lifar 3 [the 1950s - the 1960s], V.I.Kachalov in a life and in a role 4 (1935 - [the 1940s]), M.N.Kedrov in a life and in a role 3 (1942 - [the 1940s]), E.T.Kio [the 1930s], V.Klibern, individual and in group with G.N.Rozhdestvensky, 3 (1958), M.M.Klimov in a role (1935), O.L.Knipper-Chekhova, individual and in groups with S.G.Birman, S.V.Giatsintova, Y.S.Glizer, Y.A.Zavadskimy, R.V.Zelyonaya, A.V.Nezhdanova, V.N.Pashennaya, O.I.Pyzhova, A.A.Yablochkina and others, 5 (1932 - 1949), S.N.Knushevitsky 2 [the 1930s], L.B.Kogan 2 [the 1930s - the 1940s], I.S.Kozlovsky, individual and in groups with A.G.Alekseyev, B.A.Akhmadulina, N.A.Obukhova, L.F.Savransky and others, 27 ([the 1930s] - 1982), S.T.Konenkov [the 1940s], P.P.Konchalovsky in groups with O.I.Gorodovikov, N.P.Konchalovskaya, M.F.Lenin, P.P.Sokolov-Skal 3 [the 1930s], A.G.Koonen in a life and in roles 6 ([the 1930s] - 1940), A.E.Korneychuk 2 [the 1940s], E.P.Korchagina-Aleksandrovskaya 2 [the 1930s], E.D.Kruglikova 3 [the 1930s - the 1940s], M.V.Kupriyanov, individual and in group with P.N.Krylov, I.S.Rakhillo, F.P.Reshetnikov, N.A.Sokolov, 3 (1966 - 1977), B.A.Lavrenev in groups with I.N.Bersenev, A.M.Gerasimov, V.I.Kachalov and others [the 1940s], Y.S.Lavrov 2 (1977), R.F.Lazareva [the 1930s], S.Y.Lemeshev, individual and in groups with S.M.Anikeyev, I.I. And L.I.Maslennikovs, S.V.Mikhalkov, K.M.Simonov, Y.F.Faier and others, 8 ([the 1930s] - 1949), L.S.Lench [the 1940s], L.M.Leonov, individual and in groups with M.I.Aliger, V.M.Inber and others, 3 [the 1930s - the 1940s], O.V.Lepeshinskaya 3 [the 1940s], B.N.Livanov in a life and in roles 4 ([the 1930s] - 1942), M.I.Litvinenko-Volgemut [the 1930s], E.O.Lyubimov-Lanskoy in a role (1941), S.Z.Magarill 2 [the 1930s], T.F.Makarova [the 1940s], T.L.Mansurova 2 [the 1950s], K.A.Mardzhanov 2 [1920, 1933], V.P.Maretskaya in a life and in roles, individual and in groups with N.I.Bogolyubov, E.O.Lyubimov-Lansoy, T.L.Mansurova, 11 (1940 - [the 1950s]), P.A.Markov [the 1950s], S.A.Martinson [the 1950s], S.Y.Marshak in groups with I.L.Andronikov, P.P.Vershigora, S.M.Gorodetsky, S.V.Mikhalkov, S.M.Mikhoels, J. Aldriadge and others, 6 (1946 - [the 1950s]), I.I.Maslennikova [the 1940s - the 1950s], V.O.Massalitinova in a role (1935), A.A.Mgebrov 3 [the 1920s - the 1940s], G.D.Mdivani [the 1940s], D.N.Medvedev 2 [the 1940s], A.S.Melik-Pashayev [the 1930s], S.D.Merkurov, individual and in group, 2 ([the 1930s], 1942), S.M.Messerer in a role [the 1940s], E.Y.Milyutina [the 1940s], M.V.Mironova [the 1940s], M.D.Mikhaylov in a life and in a role 2 (1941, [the 1950s]), S.V.Mikhalkov in groups with P.N.Krylov, M.V.Kupriyanov, S.Y.Marshak, E.Y.Tarakhovskaya and others, 7 [1939 - 1950], S.M.Mikhoels in a life and in a role, individual and in groups with V.L.Zuskin, V.I.Kachalov, M.D.Mikhaylov, M.T.Semyonova, M.M.Tarkhanov and others, 11 [the 1930s - 1946], V.A.Michurina-Samoylova 3 (1936), I.A.Moiseyev 3 [the 1920s - the 1940s], N.D.Mordvinov 4 [the 1940s - the 1950s], I.M.Moskvin, individual and in groups with Rob. L.Adelgeim, F.Y.Kon, M.M.Klimov, A.G.Kramov, V.Y.Stanitsyn, M.M.Tarkhanov, Vl. Y.Khenkin, V.P.Chkalov and others, 8 (1931 - 1938), V.I.Muradeli [the 1940s], V.I.Mukhina [the 1940s], N.Y.Myaskovsky 2 [the 1940s], I.S.Nabatov [the 1950s], Nazym Khikmet 2 [the 1950s], A.V.Nezhdanova [the 1930s], G.G.Neygauz [the 1930s], Vl. I.Nemirovich-Danchenko 2 [the 1930s], G.I.Novak, individual and in group with I.M.Bolotin, 2 [the 1940s, 1970], K.M.Novikova [the 1930s], L.N.Oborin 2 ([the 1930s], 1940), S.V.Obraztsov 2 [the 1930s], D.F. Oistrakh 2 [the 1930s], P.N.Orlenev in a role (1927), D.N.Orlov [the 1940s], A.A.Ostuzhev in a life and in a role 2 (1929, [the 1930s]), N.P.Okhlopkov 9 [the 1950s - the 1960s], P.A.Pavlenko in groups with M.E.Chiaureli 2 [the 1940s], I.S.Patorzhinsky [the 1930s], V.N.Pashennaya in roles, individual and in groups with S.A.Golovin and I.V.Ilyinsky, 4 (1933-1948), I.N.Pevtsov in a life and in a role 2 [the 1930s], B.Y.Petker in roles 3 ([the 1930s] - 1944), N.V.Petrov [the 1950s], A.P.Petrovsky [the 1920s - 1933], A.S.Pirogov 3 [the 1930s], M.M.Plisetskaya [the 1940s], R.Y.Plyatt, individual and in group with V.P.Maretskaya, B.N.Polev and others, 5 ([the 1940s] - 1979), N.F.Pogodin [the 1930s], D.Y.Pokrass, individual and in groups with L.O.Utyosov and others, 4 ([the 1930s] - 1969), B.N.Polevoy (1962), K.M.Polovikova in a role (1942), P.N.Pol 2 [the 1930s], A.A.Popov [the 1960s], A.D.Popov 2 (1943, [the 1940s]), M.M.Prishvin in groups with L.A.Kassil and others, 2 [1953], L.M.Prozorovsky [the 1930s], Y.A.Protazanov [the 1920s], K.V.Pugachyova in group (1964), V.I.Pudovkin [the 1930s], I.A.Pyryev [the 1940s], N.M.Radin [the 1930s], A.I.Raykin [the 1930s], G.N.Rozhdestvensky 2 [the 1970s], N.A.Rozenel in a life and in a role 2 (1929, [the 1930s]), M.F.Romanov [the 1950s], M.I.Romm [the 1960s], N.N.Rybnikov in a life and in a role 3 [the 1930s - the 1950s], V.N.Ryzhova 3 [the 1930s - the 1940s], V.F.Ryndin [the 1940s], G.K.Savitsky 2 [the 1940s], E.V.Samoylov in a life and in a role 3 [1944 - the 1960s], T.E.Samoylova [the 1960s], S.A.Samosud 2 [the 1940s], N.I.Sats [the 1950s], V.M.Sayanov in group (1943), L.N.Sverdlin in a life and in a role 3 [the 1940s - the 1960s], M.T.Semyonova [the 1930s], G.E.Sergeyeva [the 1940s], M. De Servil (1966), K.M.Simonov, individual and in groups with A.I.Bezymensky, B.L.Gorbatov, M. Marceau, S.Y.Marshak, A.A.Surkov, A.A.Fadeyev, K.A.Fedin and others, 15 ([the 1910s] - 1973), N.K.Simonov 2 [the 1940s], R.N.Simonov, individual and in groups with Y.A.Zavadsky, 3 [the 1950s], N.N.Sinelnikov, individual and in groups with M.M.Tarkhanov, E.M.Shatrova, 4 [the 1930s], S.S.Smirnov, individual and in groups with G.Y.Baklanov, G.K.Zhukov and others, 3 ([the 1950s] - 1965), N.P.Smirnov-Sokolsky 3 [the 1950s], L.S.Sobolev [the 1950s], P.P.Sokolov-Skal 2 [the 1950s], A.V.Sofronov in group with S.A.Vasilyev [the 1950s], K.S.Stanislavsky in groups with N.S.Golovanov, A.V.Nezhdanova, B.Shaw, 4 (1931, 1937), V.Y.Stanitsyn 2 ([the 1930s], 1947), A.O.Stepanova in a role [1943], R.S.Struchkova 2 [the 1950s], I.Y.Sudakov 2 [the 1930s, the 1940s], A.A.Surkov, individual and in groups with A.I.Mikoyan, A.T.Tvardovsky, A.A.Fadeyev, M.S.Shaginyan and others, 6 (1941 - 1968), A.Y.Tairov 3 [the 1940s], A.K.Tarasova in a life and in a role 2 [the 1930s, the 1940s], M.M.Tarkhanov in a life and in a role 4 [the 1930s - the 1940s], A.T.Tvardovsky in groups with E.Z.Vorobyov, L.A.Kassil, A.I.Raykin and others, 3 [1943 - the 1960s], E.I.Time 6 [the 1930s], I.M.Toidze [the 1960s], A.N.Tolstoy in groups with A.M.Gerasimov, R.M. Gliere, N.S.Golovanov, V.M.Gusev, K.M.Simonov and others, 4 [the 1940s], V.O.Toporkov in a life and in a role 2 (1942, [the 1940s]), L.Z.Trauberg [the 1930s], K.A.Trenyov [the 1930s], E.D.Turchaninova in a life and in roles 6 (1933 - [the 1940s]), N.M.Uzhva 4 [the 1940s], G.S.Ulanova in a life and in a role 2 [the 1940s], V.A.Favorsky [the 1940s], A.A.Fadeyev, individual and in groups with P.G.Antokolsky, V.M.Inber, S.V.Mikhalkov, K.M.Simonov, A.V.Sofronov and others 5 [the 1930s - the 1950s], Y.F.Faier 3 [the 1930s - the 1940s], K.A.Fedin in groups with P.G.Antokolsky, N.N.Aseyev, Y.A.Gagarin, L.A.Kassil, N.S.Tikhonov, A.B.Chakovsky and others, 3 [the 1940s - 1961], F.F.Fedorovsky [the 1940s], I.I.Fisanovich (1903), Y.V.Flier 4 [1930s], A.I.Khachaturian 2 [the 1930s, the 1950s], Vl. Y.Khenkin, individual and in groups with S.G.Birman, R.V.Zelyonaya, D.L.Kara-Dmitriev, R.G.Korf, R.F.Lazareva, A.A.Mendelevich, E.Y.Milyutina, K.M.Novikova, O.I.Pyzhova, A.I.Sashin-Nikolsky, E.M.Shatrova and others, 19 (1935 - [the 1940s]), N.P.Khmelyov in roles 3 (1940 - 1942), A.A.Khorava 2 [the 1950s], T.N.Khrennikov [the 1930s], M.I.Tsaryov, individual and in group with T.S.Oganezova, 2 [the 1960s], L.V.Tselikovskaya [the 1950s], T.S.Tsereteli [the 1950s], V.M.Chabukiani in a life and in a role 3 [the 1940s], N.K.Cherkasov in a life and in roles, individual and in groups with B.P.Chirkov, Y.M.Yuryev, 10 [the 1930s - the 1950s], B.P.Chirkov, individual and in groups with M.I.Zharov, I.A.Lyubeznov, M.M.Shtraukh and others, 5 ([the 1930s] - 1970), K.I.Chukovsky, individual and in group with L.M.Leonov, B.N.Polevoy, N.S.Tikhonov, K.A.Fedin and others, 2 ([the 1930s], 1962), M.S.Shaginian in group [the 1940s - the 1950s], Y.A.Shaporin [the 1940s], D.B.Shafran [the 1930s], M.A.Sholokhov [the 1960s], D.D.Shostakovich, individual and in groups with I.L.Andronikov, 4 (1941 - [the 1960s]), M.M.Shtraukh in a life and in a role 2 (1932, [the 1950s]), K.I.Shulzhenko [the 1930s], T.L.Shchepkina-Kupernik 4 [the 1940s], B.V.Schukin in a life and in a role 2 [the 1930s], S.M.Eizenshtein (1939), M.G.Erdenko [the 1930s], I.G.Erenburg in groups 2 (1948, [the 1940s]), K.F.Yuon [the 1940s], G.P.Yura 3 [the 1940s], Y.M.Yuryev 3 [the 1930s], S.Y.Yutkevich [the 1940s], A.A.Yablochkina in a life and in roles 4 [the 1930s - the 1940s], V.N.Yakovlev 2 [the 1940s], N.K.Yakovlev in a role [the 1930s], V.S.Yakut 2 [the 1960s], G.M.Yaron in a life and in roles 6 [the 1940s], I.P.Yaunzem 2 [the 1940s], V.N.Yakhontov 4 [the 1930s - the 1940s]. Photographs of scenes from: the performance "Uchitel' Bubus" ("Teacher Bubus") of the Vs. Meyerkhold Theatre (1926), the perfomances of the studios "Teatr proletarskogo aktyora "Fabrika"" ("The Proletarian Actor Theatre "Factory" ") (1926), the perfomances of the Militery Front Puppet Theatre "Kalyonym shtykom" (" By red-hot bayonet ") 6 (1941). Inventory 2. Manuscripts of B.М.Filippov. Speeches at evenings , debates, meetings (typewritten materials): "Birthday of TsDRI", in the memory of Rob.L.Adelgeim, on the 5th anniversary of the Art Master Club, "Ethics of Soviet actors" and others (1935-[1970-e]); articles (author, typewritten materials, printed cutings): "Actor - writer - books lover (about N.P.Smirnov -Sokolsky) (1962), "S.М.Mikhoels" (1964-1965), "Ivan Semyonovich Kozlovsky and his partners", "There is no number to diamonds:", "It is not easily to live until 90 years:" (about I.S.Kozlovsky) (1964-1990), "Aleksandra Yablochkina" (1966), "Smile of Svetlov" (1968), "Our contemporary" (about А.D.Popov) (1972), "Be like at your home!" (for the 40th anniversary of TsDL) (1974), "I knew his in that manner" (about B.А.Lavrenev), "Lenin listen to music", "Pol Robson is our friend" (1976), "As a guest at literary persons" (about the exhibition "Pushkin is the gentle name") (1977), "Meeting in Khamovniki" (1978), "Theatre and puppets of Obraztsov" (1981), "Valery Chkalov with his friends", "Wilhelm Pik in the family of Moscow actors", "Columbus of Universe in the house of writers" (about Y.А. Gagarin) (1984), "Tairov in Roma" (1985); memoirs (author, typewritten materials, printed cuttings): "Mayakovsky among actors" (1963), "Actors without stage make-up " (about М.V.Dalsky and М.М.Tarkhanov) (1964), "There is need to love actors" (about Vl.I.Nemirovich-Danchenko), "The two fates" (about F.I.Shalyapin and А.N.Vertinsky) (1965), "Vladimir Yakhontov" (1966), "Evening at Ilya Erenburg" [1967], "He live among living" (about N.K.Cherkasov), "Favotire woman of Moscow" (about М.М.Blyumental-tamarina), "The Russian nightingale " (about V.V.Barsova) (1970), "How I became a house spirit " (1971), "The similarity is not disturb" (about B.D.Fabisovich) (1972), "Great actor with the student soule", "Commentary for old photographs" (about L.V.Sobinov) (1972,1985), "Meetings with Nikolay Okhlopkov", "Unknown photographs of Shalyapin", "Theatre meetings" (1973), "Meyrkhold " (1974), "First year - last year", "Beginning and finish" (about front actor groups) (1975,1985), "Our chairman" (about К.М.Simonov) (1981), "Valeria Vladimirovna Barsova" (1982), "Song in all languages" (about I.P.Yaunzem) (1989); "A flame is initiated by a spark" - in the coauthorship with B.V.Yakovlev - play - magazine cutting (1969); autobiographies 4 (1962-1969) and others. There are 112 manuscripts. Letters of B.М.Filippov to: N.P.Konchalovskaya (1966), G.М.Popov (1945). Letters to B.M. Filippov from: S.А.Baruzdin (1987), О.P.Beyul 2 (1981,1982), Т.М.Vecheslova 2 (1972,1978), N.I.Vinogradov (1985), А.G.Vysheslavtseva (Shimanovskaya) (1975), N.I.Glazkov [1961], S.Y.Doletsky (1978), S.D.Dreiden 2 (1975,1990), Е.К.Zabiyakin (1969), S.P.Kapitsa (1976), L.А.Kassil (1969), А.P.Kibalnikov 2 (1978), I.S.Kozlovsky 4 (1979-1989), М.I.Kotov (1973), Е.G.Kriger 2 (1976,1978), S.G.Landau [1970s], S.G.Lapin 2 (1975), B.S.Laskin (1982), V.Е.Lvov 10 (1959-1973), N.I.Matsuyev (1971), А.А.Mikulin 3 (1978-1981), А.М.Minchkovsky (1978), N.А.Mikhaylov (1978), K.I.Mikhitarov (1965), L.V.Mochalov (1979), Z.S.Paperny (1983), V.N.Pashennaya - photocopy (1951), S.S.Podolsky (1971), V.S.Polyakov 3 (1953-1958), М.Y.Polyakov [1983], А.P.Pototskaya (1978), R.I.Rozhdestvensky (1982), N.I.Sats (1978), S.L.Sobinova (1978), V.P.Stroyeva (1978), Tamara Khanum 2 (1973,1978), R.I.Tikhomirov (1957), А.Y.Shneer (1988), I.I.Shneider (1969), S.P.Schipachev (1978) and others. There are 94 corr. Congratulation letters and telegrams to B.М.Filippov from: I.L.Andronikov, V.I.Ardamatsky, G.S.Berezko, K.Y.Vanshenkin, Е.Z.Vorobyov, М.L.Gallai, R.G.Gamzatov, S.А.Gerasimov, М.М.Gindin, А.А.Grechko, N.К.Dorizo, N.L.Dorliak, Y.V.Drunina, D.N.Zhuravlev, А.А.Isbakh, V.А.Kaverin, N.А.Kazantseva, А.Y.Kapler, V.P.Katayev, М.О.Knebel, K.P.Kondrashin, М.V.Kristalinskaya, К.Y. Lavrov and Y.S. Lavrov, Y.B.Levitan, L.М.Leonov, V.G.Lidin, А.P.Mezhirov, А.S.Menaker, М.V.Mironova, S.V.Mikhalkov, S.S.Narovchatov, V.М.Ozerov, А.I.Oparin, L.I.Oshanin, А.R.Paley, А.N.Pakhmutova, F.G.Ranevskaya, М.О.Reizen, S.Т.Richter, V.S.Rozov, К.М.Simonov, А.V.Sofronov, L.P.Sukharevskaya, B.М.Tenin, N.S.Tikhonov, М.А.Ulyanov, А.V.Uspensky, О.B.Feltsman, А.I.Khachaturyan, I.Е.Kheifits, S.М.Khromchenko, М.I.Tsarev, B.P.Chirkov, М.S.Shaginyan, А.P.Shtein, Е.V.Yunger, S.I.Yutkevich and others (1963-1982). Materials for the biography of B.М.Filippov (1922-1990). Articles and notes on B.М.Filippov - author, printed cuttings. (1941-1988). Manuscripts (typewritten materials mainly, prints, printed cuttings ). V.B.Barsova - conversations with young people in TsDRI (1947), V.F.Bulgakov, report "10 books about Tolstoy" (1965), А.I.Gessen, "I am with them during all day :" - article (1974), S.N.Durylin, "Artem. Stanislavsky. Chekhov." - article [1954], О.L.Knipper -Chekhova - conversations with young people in TsDRI (1949), N.F.Kravtsova, "To Bella Akhmadulina", "Remember, remember, as the tender white :", "I do not know, if you was or no :" - poems (1978), Т.N.Leman, "Memoirs" [1974], P.R.Lepeshinsky "Lenin and young people" - lecture (1933), I.А.moiseyev - conversations with young people in TsDRI (1947), Vl.I.Nemirovich-Danchenko - conversation with play directors of peripheral theatres and the speech in the art master club (1935), S.V.Obraztsov, "About creative work" - speech (1968), V.N.Pashennaya - conversations with young people in TsDRI (1949), I.N.Pevtsov, "About the actor creative work" - report (1932), N.I.Podvoisky, "The October period of 1917" - report (1933), М.А.Svetlov, "Food-certificate" -poem [1940s-1961], N.А.Semashko, "Lenin and culture" - report (1933), Y.V.Sobolev - on the creative work of М.М.Tarkhanov - report (1935), К.S.Stanislavsky - conversation with active members of the art master club (1935), А.Y.Tairov, "Twenty years of the Chamber theatre", on the International Theatre congress in Rome - reports (1934), М.М.Tarkhanov - conversation with young people (1944), М.М.Filippov (father) "Nietzsche and his letters about superhuman" (1901), N.I.Filippova (wife) "Letters of М.V.Nesterov and memoirs about him. (For the 100th anniversary of his birth)" (1962), О.Y.Shmidt - about the October revolution - report (1934), D.D.Shostakovich - about the creative work - speech (1935), S.М.Eisenstein, "Cinema and theater in West countries" - report (1932), I.G.Erenburg - about I.E.Babel (1964), V.N.Yakhontov, "The creative work of an actor", about the theatre art and reciters - notes and speeches (1932-[1930-e]). Shorthand records of events in the theatre person club, the art master club, TsDRI, TsDL, devoted to: Raf.L.Adelgeim, V.V.Barsova, М.М.Blyumental-Tamarina, М.N.Garkavi, I.О.Dunayevsky, R.V.Zelenaya, А.А.Ignatyev, А.V.Lunacharsky, V.V.Mayakovsky, I.М.Moskvin, P.Robson, L.V.Sobinov, К.S.Stanislavsky, А.N.Tolstoy, L.N.Tolstoy, Т.Heierdal, N.K.Cherkasov, А.А.Yablochkina and others with speeches of: О.N.Abdulov, Z.М.Agranenko, Raf.L.Adelgeim, V.N.Aksenov, V.P.Aksenov, G.V.Aleksandrov, А.G.Alekseyev, М.I.Aliger, А.М.Argo, V.Е.Ardov, М.V.babenchikov, V.V.Barsova, А.L.Barto, P.А.Belov, E.М.Beskin, S.G.Birman, А.G.Bitov, А.А.Blagonravov, М.I.Blanter, М.М.Blyumental-Tamarina, V.D.Bonch-Bruyevich, B.S.Borisov, А.М.Borschagovsky, R.А.Bykov, Е.Y.Vesnik, B.I.Vershilov, N.D.Volkov, Z.М.Gaidai, М.N.Garkavi, S.A.Gerasimov, Z.Е.Gerdt, N.I.Golovanov, М.М.Gromov, А.D.Diky, Y.А.Dmitriyev, Е.А.Dolmatovsky, N.I.Dorokhin, V.Y.Dragunsky, G.М.Dudnik, S.N.durylin, B.Е.Efimov, М.I.Zharov, Y.А.Zavadsky, R.V.Zelenaya, А.А.Ignatyev, V.М.Inber, B.V.Ioganson, S.G.Kara-Murza, R.L.Karmen, L.А.Kassil, N.F.Kemarskaya, S.I.Kirsanov, О.L.Knipper-Chekhova, I.S.Kozlovsky, G.S.Kozolupova, V.G.Komissarzhevsky, E.B.Krasnyansky, V.F.Lebedev, L.S.Lench, О.V.Lepeshinskaya, V.G.Lidin, А.М.Lobanov, Z.P.Lody, L.S.Lyubashevsky, I.М.Maisky, А.P.Maresyev, V.P.Maretskaya, P.А.Markov, М.L.Matusovsky, L.V.Mayakovskaya, D.N.Mrdvedev, А.S.Menaker, А.А.Mendelevich, Е.Y.Milyutina, М.V.Mironova, М.D.Mikhailov, S.V.Mikhalkov, S.М.Mikhoels, I.А.Moiseyev, I.М.Moskvin, I.S.Nabatov, А.V.Nezhdanova, М.S.Nemenova-Lunts, L.V.Nikulin, S.V.Obraztsov, N.P.Okhlopkov, N.V.Petrov, R.Y.Plyatt, N.F.Pogodin, А.V.Pokrovsky, B.N.Polevoy, V.S.Polyakov, М.М.Prishvin, А.А.Prokhanov, М.Y.Pustynin, P.Robson, K.F.Roek, B.S.Romashov, G.L.Roshal, N.N.Rykunin, М.А.Svetlov, А.V.Sveshnikov, А.P.Svobodin, I.L.Selvinsky, Y.А.Senkevich, К.М.Simonov, R.N.Simonov, L.А.Skopina, М.Т.Slepnev, N.P.Smirnov-Sokolsky, Y.V.Sobolev, V.Y.Stanitsyn, Е.D.Stasova, А.А.Surkov, О.P.Tabakov, М.М.Tarkhanov, А.N.Tikhonov, G.А.Tovstonogov, L.I.Tolstaya, L.О.Utesov, А.F.Fyodorov, V.G.Fink, Y.V.Flier, V.S.Frid, Е.А.Khaldey, Theierdal, Vl.Y.Khenkin, Т.N.Khrennikov, М.I.Tsarev, Т.S.Tsereteli, А.L.Shaps, S.V.Shervinsky, V.B.Shklovsky, I.G.Erenburg, А.А.Yablochkina, G.М.Yaron and others (1933-1970). Letter of S.I.Vavilov to L.М.Filippov, brother (1938). Catalogs and posters of exhibitions: "20 years of work of Mayakovsky" (1930), V.Е.Tatlin (1977), "Rare and valuable editions from private collections of city dwellers of Voronezh City" (1977). Photographs of B.М.Filippov in groups with Т.М.Albertini (Tolstaya), N.B.Volkova, К.Е.Voroshilov, I.S.Zilbershtein, Е.P.Leonov and others 4 (1962-1975). Photographs: Rob.L.Adelgeim with autograph (1910), B.А.Gorin-Goryainov (1917), Е.К.Katulskaya [1940s], N.F.Kravtsova - with autograph [1940s]. Photograph of funeral of А.Т.Tvardovsky (V.А.Kaverin, А.I.Solzhenitsyn and others were presented ) (1971).
Dates : 1875 - 1983 гг.
Quantity of Items : 1328