459

Fund Number : 459
Title : Suvorin A.S.
Annotation :
1860-1915. The manuscripts of A.S.Suvorin. "Tatyana Repina" ("Tatyana Repina") - the play, sketches [1880s]; "Strannoye proisshestviye" (" Strange Incident ") - the story (n. d.); the articles and notes about plays of A.M.Gorky and A.S.Griboyedov, about W.Shakespeare's tragedy "Hamlet" ("Hamlet"), about falsification of a poem of M.Y.Lermontov "Demon" ("Demon"), and others [1880s - 1890s]; poetic impromptues (1886); the diary notes of records with memoirs about S.Bernard, A.N.Ostrovsky, L.N.Tolstoy, and others (1884 - 1885); the autobiography (1907). There are about 100 manuscripts. The notebooks of A.S.Suvorin 18 (1887 - 1907). The letters of A.S.Suvorin to: M.G.Savina 8 (1896 - 1910), I.A.Salov 2 (1805), M.M.Stasyulevich 33 (1869 - 1873), L.N.Tolstoy 4 (1898 and n. d.), and others. There are above 200 addresses. The lettersto A.S.Suvorin of: V.P.Avenarius 10 (1881 - 1891), D.V.Averkiyev 13 (1881 - 1900), V.G.Avseyenko 8 (1885 - 1904), J.Adan 7 (1891 - 1902), I.K.Ayvazovsky 29 (1890 - 1898), I.S.Aksakov 33 (1872 - 1885), A.F.Aksakovaj 11 (1886 - 1888), M.N.Albov 3 (1881 - 1885), A.N.Almedingen 2 (1904), A.V.Amfiteatrov 53 (1892 - 1903), V.V.Andreyev 2 (1898, 1909), V.N.Andreyev-Burlak (1887), S.A.Andreyevsky 33 (1886 - 1909), N.P. Annenkova-Bernard 5 (1897 - 1905), N.F.Annensky 2 (1897), M.A.Antonovich 3 (1876 - 1911), A.N.Apukhtin 3 (n. d.), K.K.Arsenyev 21 (1864 - 1901), E.N.Akhmatova 18 (1880 - 1897), N.D.Akhsharumov 9 (1880 - 1885), F.P.Baymakov 25 (1872 - 1886), L.S.Bakst (1908), K.D.Balmont 8 (1893 - 1898), K.S.Barantsevich 8 (1893 - 1908), N.P.Barsukov 8 (1890 - 1905), P.I.Bartenev 29 (1873 - 1912), P.N.Batyushkov 13 (1885 - 1889), F.D.Batyushkov 2 (1895, 1897), A.N.Bezhetsky 107 (1889 - 1911), A.N.Beketov 2 (1889 and n. d.), Y.D.Belyaev 100 (1897 - 1912), V.V.Bervi-Flerovsky (1890), N.V.Berg 56 (1876 - 1884), S.Bernhardt 6 (1892 - 1903), K.N.Bestuzhev - Ryumin (n. d.), V.V.Bessel 4 (1896 - 1906), V.I.Bibikov 3 (1890 - 1891), V.V.Bilibin 8 (1897 - 1902), Y.I.Bleykhman 2 (1901, 1907), P.D.Boborykin 9 (1870 - 1871), A.V.Bogdanovich 104 (1884 - 1909), E.V.Bogdanovich 83 (1884 - 1909), P.Boye (1902), A.L.Borovikovsky 24 (1882 - 1905), A.P.Borodin (n. d.), M.P.Botkin (1881), S.P.Botkin 6 (1875 - 1886), V.F.Botsyanovsky 2 (1899, 1903), A.N.Budishchev 5 (1895 - 1910), I.M.Bulatsel 8 (1889 - 1910), I.A.Bunin (1895), F.A.Burdin 5 (1876 - 1886), V.P.Burenin 168 (1874 - 1912), P. Burges (1910), F.I.Buslayev 2 (1888), A.M.Butlerov 8 (1883 - 1886), N.P.Wagner 153 (1876 - 1910), K.Valishevsky 2 (1891, 1906), K.A.Varlamov 4 (1902 - 1911), M.V.Watson 9 (1885 - 1889), Ars. I.Vvedensky 11 (1889 - 1904), P.I.Veynberg 83 (1884 - 1906), S.A.Vengerov 5 (1876 - 1905), N.N.Venttsel 7 (1895 - 1897), A.A.Verbitskaya 3 (1899 and n. d.), V.V.Vereschagin 5 (n. d.), S.Verkovich (1885), Al-dr N. Veselovsky 5 (n. d.), Al. N. Veselovsky (n. d.), P.A.Viskovatov 18 (1881 - 1904), S.Y.Vitte 115 (1889 - 1910), F.V.Vishnevsky-Chernigovets 11 (1885 - 1898), E.-M. de Veaugues 5 (1893 - 1909), A.L.Volynsky 5 (1900), I.A.Vsevolozhsky 5 (1895 and n. d.), A.D.Vyaltseva (1903), V.P.Gayevsky 11 (1873 - 1885), P.A.Gaydeburov 15 (1880 - 1892), A.D.Galakhov 20 (1878 - 1893), P.G.Ganzen 7 (1891 - 1897), D.V.Garin-Vinding 2 (1876, 1389), N.G.Garin-Mikhaylovsky 2 (1883, 1900), V.M.Garshin (1883), G.G.Ge 2 (n. d.), N.N.Ge 2 (1901), B.V.Gey 80 (1874 - 1912), N.P.Gilyarov-Platonov 12 (1872 - 1887), V.A.Gilyarovsky 5 (1887 - 1896), I.Y.Gintsburg (1892), Z. N.Gippius 26 (1894 - 1908), B. B. Glinsky 34 (1880 - 1910), P. P. Gnedich 159 (1885 - 1911), A. A. Golenischev-Kutuzov 28 (1878 - 1912), I. A. Goncharov (n. d.), I. F. Gorbunov 2 (n. d.), D.V.Grigorovich 66 (1878 - 1899), I.A.Grinevskaya 42 (n. d.), K.Y.Grot 20 (1878 - 1910), L.Y.Gurevich 38 (1887 - 1901), V.N.Davydov 5 (1897 - 1905), V.P.Dalmatov 53 (1887 - 1910), M.V.Dalsky 9 (1899 - 1906), G.P.Danilevsky 232 (1868 - 1890), Jerome K. Jerome (1902), A.G.Dostoyevskaya 11 (1881 - 1903), L.F.Dostoyevskaya 2 (1905, 1908), F.M.Dostoyevsky 2 (1877, 1880), M.P.Dragomanov 15 (1876 - 1890), A.A.Dyakov 50 (1883 - 1895), N.N.Yevreinov 12 (1905 - 1910), N.M.Yezhov 84 (1888 - 1912), M.N.Yermolova 6 (1894 - 1904), P.A. Yefremov 106 (1872 - 1906). V.P.Zhelikhovskaya 41 (1883 - 1896), A.M.Zhemchuzhnikov (1900), I.E.Zabelin (1886), M. And, A.I.Ziloti 3 (1904 - 1907), N.N.Zlatovratsky 3 (1876 - 1879), E.Zola 2 (1893), M.M.Ivanov 68 (1879 - 1911), L.I.Ivanchin-Pisarev (1902), D.I.Ilovaysky 46 (1877 - 1892), N.N.Karazin 2 (n. d.), P.P.Karatygin 3 (1879 - 1882), E.P.Karpov 188 (1885 - 1908), N.D.Kashkin (n. d.), A.A.Kireyev, 32 (1900 - 1910), A.P.Kolomnin 64 (1893 - 1900), V.V.Komarov 45 (1877 - 1907), V.F.Komissarzhevskaya 8 (1900 - 1902), F.F.Komissarzhevsky (1892), I.M.Kondratyev 3 (1898 - 1901), A.F.Koni 68 (1873 - 1908), F.A.Korsh 8 (1895 - 1907), N.I.Kostomarov 29 (1877 - 1885), I.N.Kramskoyo 52 (1884 - 1886), N.A.Krasheninnikov 3 (1907 - 1910), M.L.Kropivnitsky 7 (1887 - 1899), P.A.Kropotkin (1905), V.A.Krylov 85 (1882 - 1911), A.R.Kugel 2 (1896, 1897), F.A.Kumanin 5 (1891 - 1895), A.N.Kuropatkin 3 (1904 - 1909), T.A.Kyui 28 (1904 - 1911), E.A.Lavrovskaya 4 (1893 and n. d.), V.I.Lamansky (1892), A.I.Levitov (1876), N.A.Leykin 6 (1891 - 1897), M.V.Lentovsky 5 (1882 - 1905), I.L.Leontyev-Shcheglov 38 (1887 - 1909), N.S.Leskov 22 (1883 - 1892), N.M.Lisovsky 7 (1885 - 1905), V.S.Likhachyov 11 (1876 - 1894), M.A.Lokhvitskaya 2 (1900), A.A.Lugovoy 5 (1894 - 1904), N.A.Lukhmanova 23 (1894 - 1992), L.N.Maykov 12 (1886 - 1899), V.E.Makovsky (1898), K.E.Makovsky 7, D.S.Merezhkovsky 24 (1891 - 1911), V.P.Meshchersky 57 (1877 - 1909), M.O.Mikeshin 13 (1878 - 1895), N.N.Miklucho-Maklay 4 (1886 - 1887), D.D.Minayev 18 (1897 - 1906), V.S.Mirolyubov (1896), N.K.Mikhaylovsky 3 (1895 - 1897), D.L.Mikhalovsky 3 (1895 - 1904), D.L.Mordovtsev 109 (1875 - 1902), G.G.Myasoyedov 2 (n. d.), S.Y.Nadson 4 (1884 - 1885), S.A.Naydyonov 3 (1901 - 1903), E.F.Napravnik 2 (1888, 1892), P.M.Nevezhin 10 (1900 - 1911), A.I.Nezelenov 8 (1878 - 1892), N.A.Nekrasov 7 (1873 - 1875), Vas. I.Nemirovich - Danchenko 43 (1879 - 1907), Vl. I.Nemirovich - Danchenko 14 (1889 - 1893), F.D.Nefyodov 3 (1876 - 1891), I.S.Nikitin (n. d.), O.A.Novikova 16 (1887 - 1912), A.F.Onegin 4 (1887 - 1902), P.N.Orlenev 13 (1896 - 1908), A.N.Ostrovsky 8 (1879 - 1884), V.P.Ostrogorsky 6 (1878 - 1894), A.M.Pazukhin (1886), A.I.Palm 22 (1877 - 1883), L.I.Palmin (1886), T.P.Passek 17 (1877 - 1882), L.Pasteur (1889), K.K.Pervukhin (1898), V.V.Perepletchikov (1882), A.N.Peshkova-Toliverova 10 (1894 - 1908), M.I.Pisarev 8 (1886 - 1902), F.N.Plevako (n. d.), A.N.Pleshcheyev 58 (1886 - 1893), K.P.Pobedonostsev 8 (1880 - 1904), N.I.Poznyakov 17 (1880 - 1903), P.N.Polevoy 21 (1869 - 1900), Y.P.Polonsky 44 (1883 - 1897), S.I.Ponomaryov 73 (1876 - 1907), I.N.Potapenko 44 (1892 - 1910), A.A.Potekhin 44 (1882 - 1906), V.O.Portugalov 14 (1881 - 1894), A.V.Prahhov 4 (1893 - 1907), A.S.Prugavin 5 (1882 - 1898), I.A.Puzyrevsky 6 (1885 - 1889), V.F.Putsykovich 14 (1888 - 1904), A.N.Pypin 2 (1888), A.Rambo 2 (1898), N.O.Rakshanin 4 (1892 - 1900), I.E.Repin 24 (1890 - 1902), N.A.Rimsky-Korsakov 3 (1893 - 1895), V.V.Rozanov 36 (1893 - 1909), E.Rossi 2 (1895, 1896), N.P.Rossov 184 (1896 - 1912), M. P. Sadovsky (1897), E. A. Salias 78 (1874 - 1901), M. E.Saltykov-Schedrin 6 [1872 - 1877], T.Salvini 2 (1901), V. V.Samoylov 61 (1895 - 1904), P.V.Samoylov 3 (1903 - 1907), A.A.Sanin 3 (1903-1904), V. Sardou (1897), A.I.Svirsky 2 (1903), P.M.Svobodin 15 (1888 - 1891), M.I.Semevsky 5 (1884 - 1888), P.P.Semyonov-Tyan-Shansky 4 (1894 - 1910), R.I.Sementkovsky 11 (1895 - 1907), P.A.Sergeyenko (1884 - 1899), V.S.Serova 7 (1888 and n. d.), V.V.Sipovsky 10 (1881 - 1904), A.M.Skabichevsky 2 (1894, 1895), K.A.Skalkovsky 267 (1875 - 1906), A.A.Sleptsov 13 (1879 - 1899), K.K.Sluchevsky 74 (1893 - 1902), V.A.Sollogub 4 (1881 and n. d.), Vl. S.Solovyov 9 (1890 - 1898), Vs. S. Solovyov 2 (1881, 1891), N.A. Solovyov-Nesmelov (1892), S.S.Solomko 3 (1899 - 1900), V.V.Stasov 61 (1876 - 1906), M.A.Stakhovich 20 (1886 - 1909), N.N.Strakhov 35 (1881 - 1896), P.A.Strepetova 37 (1880 - 1902), A.V.Sukhovo-Kobylin 3 (1884 - 1900), T.L.Sukhotina 4 (1902 - 1911), S.N.Syromyatnikov 68 (1879 - 1911), I.D.Sytin (1910), N.D.Teleshov 2 (1890, 1891), V.A.Telyakovsky 3 (1904 - 1910), S.N.Terpigorev 43 (1881 - 1895), L.A.Tikhomirov 49 (1888 - 1908), V.A.Tikhonov 11 (1890 - 1901), S.A.Tolstaya 6 (1877 - 1911), I.L.Tolstoy 2 (1895, 1899), E.Tur 19 (1881 - 1887), E.D.Turchaninova [1905], V. V. Umanov-Kaplunovsky (1893), N. V. Uspensky 3 (1886), G. N. Fedotova (1836), E. M. Feoktistov 125 (1883- 1896), N. N. Figner 7 (1891 - 1907), T. I. Filippov 4 (1895 - 1898), A.P.Filosofova 18 (1873 - 1904), K.M.Fofanov 20 (1887 - 1910), N.D.Khvoshchinskaya-Zayonchkovskaya 4 (1879-1886), A.M. Khiryakova6 (1893 - 1895), Z. V. Kholmskaya 4 (1895 - 1911), M.K.Tsebrikova 3 (1877), D.N.Tsertelev 15 (1894 - 1905), P.I.Chaykovsky 5 (1884-1830), M.I.Chaykovsky 7 (1894 - 190 "), V.G.Chertkov 23 (1887 - 1896), A.P.Chekhov 77 (1886 - [1903]), Al-dr P.Chekhov 7 (1889 - 1905), I.P.Chekhov 3 (1891 - 1892), M.P.Chekhov 30 (1890 - 1909), V.E.Cheshikhin-Vetrinsky 3 (1895 - 1896), M.I.Chigorin (1891), E.N.Chirikov 3 (1910), B.N.Chicherin (n. d.), V.V.Chuyko 17 (1881 - 1898), O.N.Chyumina 3 (1886 - 1903), E.M.Shavrova-Yust 5 (1890 and n. d.), F. I. Shalyapin (1911), Zh. Sharko (n. d.), A.E.Sheller-Mikhaylov 2 (1895), L.I.Shestakova 36 (1876 - 1896), I.V.Shpazhinsky 15 (1884 - 1909), S.N.Shubinsky 370 (1875 - 1912), P.E.Schyogolev 4 (1904 - 1910), T.L.Shchepkina-Kupernik 26 (1895 - 1911), A.I.Ertel 3 (1894 - 1895), A.I.Yuzhin 14 (1889-1904), S.A.Yuryev (1884), L.B.Yavorskaya 90 (1895 - 1911), N.M.Yadrintsev (1876), I.I.Yasinsky 21 (1888 - 1910), and others. There are about 5100 correspondents. Materials of anniversary celebrations of A.S.Suvorin (1896 - 1909). Materials of theatre activity of A.S.Suvorin: the letters, reviews, plays of different authors, and others (1889 - 1912); the documents about A.S.Suvorin's property status (1899 - 1905). Materials of the editorial board of the newspaper "Novoye vremya" (" New Time "): the manuscripts of different authors and the letters to editorial board (1879 - 1897), an editorial diary (1905). The photographs of: A.N.Beketov S.Leru, P.F.Lesgaft, E.L.Markov, V.G.Perov, N.V.Sklifosovsky, A.S.Suvorin, and others - about 150 [1880s - 1900s]. 1909 - 1936. Materials of Mikhail Alekseyevich Suvorin (1860 - 1936) - journalist, son of A.S.Suvorin; publisher of the newspaper "Novoye vremya" (" New Time ") in Belgrade from 1921 to 1930. The manuscripts of M.A.Suvorin. "O, zhenschiny!" (" O, Women! ") - play [1920s]; "Aleksey Sergeyevich Suvorin" ("Aleksey Sergeyevich Suvorin") - the biography [after 1912]; "Bubnovyi tuz emblemoy katorzhan sluzhil vo dni minuvshego tsarizma..." ("The Ace of Diamonds for Convicts Served as an Emblem in Days of the Past Tsarism... "), "V albom Ivanovykh" (" In Album of Ivanovy "), "Mechty professora" (" Dreams of the Professor "), and others - the poems [1930s]. There are 6 manuscripts. The notebooks of M.A.Suvorin with extracts from works of N.V.Gogol, F.M.Dostoyevsky, A.S.Pushkin, and others, about the newspaper cuttings 6 [1910s - 1920s]. The letters of M.A.Suvorin to: Alexander I, king of Serbs, Croats and Slovenes - the typewritten copies (1927), E.V.Glukhovtsova (1928), Y.L.Rakitin (1929). There are 4 addresses. The letters to M.A.Suvorin of: V.Agapeyev (1926), A.V.Amfiteatrov 30 (1925 - 1934), metropolitan Antony 12 (1921 - 1929), M.P.Artsybashev (1924), V.N.Bobrinskaya (1922), M.I.Budberg (1922), F.M.Buketov (1922), V.L.Burtsev 3 (1927 - 1928), M.N.Byalkovsky 6 (1921 - 1930), D.N.Vergun 3 (1933 - 1934), [A.M.]Volkonsky (1930), (1930), N.Vorobyov (1923), P.N.Vrangel 6 (1922 - 1928), A.V.Gerua 6 (1926 - 1930), E.V.Glukhovtsova [1920s], N.D.Gorodetskaya [1920s], A.I.Grammatikov 4 (1921 - 1934), V.E.Gushchik (1933), V.H.Davatets 2 (1925), K.I.Destomb [1920s], V.V.Dobrokhotov (1921), I.A.Ilyin 2 (1924, 1925), I.I.Kolyshko (1930), P.N.Krasnov 9 (1922 - 1930), A.I.Ksyunin (1936), A.I.Kuprin (1926), A.P.Kutepov (1923), N.A.Lappo-Danilevskaya (1921), Y.Lodyzhensky (1926), N.K.Melnikov (Sibiryak) 3 (1921 - 1927), E.K.Miller 2 (1923, 1930), S.D.Nabokov [1920s], I.F.Nazhivin [1923], V.N.Nechitaylov 4 (1918 - 1919), P.Nikashin 13 (1934 - 1935), D.V.Nikitin 4 (1929 - 1930), V.N.Novikov 3 (1926), O.A.Novikova (1923), I.Nolken (1930), D.D.Obolensky 3 (1926 - 1927), N.Obolensky (1927), D.A.Olsufyev 4 (3928 - 1930). N.A.Pavlov (n. d.), P.I.Paparuk (1921), M.K.Pervukhin (1927), A.L.Pogodin (1924), A.B.Polunin 3 (1922 - 1924), V.D.Pykhacheva 2 (1928), Y.L.Rakitin 4 (3929), A.S.Rezanov 2 (1918, 1930), I.A.Rodionov (1927), N.Savich [1920s], I.I.Savolaynen (Savin) (1928), G.K.Sapozhnikov (1926), D.N.Sverchkov, V.F.Svechina-Kishenskaya (1930), L.Senko-Popovsky 3 (1921-1929), N.V.Snessaryov [not earlier than 1917], N.A.Sokolov (1923), E.P.Subbotina (1931), B.A.Suvorin - brother [1920s], S.I.Taube [1920s], K.Timokhin (1909), A.F.Trepov (1928), K.S.Tychinkin 3 (1909 - 1912), I.S.Shaykevich (1928), V.V.Shulgin 4 (1925 - 1926, n.d.), K.Y.Shumlevich (n. d.), F.F.Yusupov (1928), S.V.Yuferov 6 (1921 - 1929), and others. There are 263 correspondents. Materials of publishing of M.A.Suvorin: business about transmission by G.K.Sapozhnikov of the rights of the edition of the newspaper "Novoye vremya" (" New Time ") to M.A.Suvorin (1921); the documents about the discontinuance of the edition of the newspaper "Novoye vremya" (" New Time ") (1930), and others. The letters to the editorial board of the newspaper "Novoye vremya" (" New Time ") of: the Supreme monarchic council, the Russian monarchic association in Belgium, Turkey, Yugoslavia; atamans of the Cossack parts located in Belgrade, Constantinople, San Francisco: the Russian cultural association in Yugoslavia ("Obschestvo arhitektorov" (" The Architects Society "), "Russkaya matitsa" (" Russian Girder "), "Sodruzhestvo deyateley iskusstva" ("Art Workers Collaboration")); the editorial boards of the emigrant newspapers and journals ("Borba za Rossiyu" (" Struggle for Russia "), "Nashe buduscheye" (" Our Future "), "Perezvony" ("Ringing of Bells"), "Rassvet" ("Dawn")); Russian sections of "Soyuz borby s III Internatsionalom" (" The Union of Struggle with the III-rd International"), "Soyuz imeni Sergiya Radonezhskogo" (" The Union Named by Sergiy Radonezhsky"), central board of "Soyuz russkikh voyennykh invalidov" ("Russian Military Invalids Union "), "Soyuz russkikh inzhenerov za granitsey" (" The Russian Engineers Abroad Union "), "Soyuz russkoy natsionalnoy molodezhi" (" The Russian National Youth Union "), and others (1921 - 1931). The letters to M.A.Suvorin on the occasion of 50-years anniversary of the newspaper "Novoye vremya" (" New Time ") (1926). The letters of readers to the editorial board of the newspaper "Novoye vremya" (" New Time ") (1920s - [1930s]). The biography documents of M.A.Suvorin (1909 - 1929); the obituaries of M.A.Suvorin - the newspaper cuttings in Russian and Serbian (1936). The letters to A.M.Suvorina - daughter of: A.P.Byuler (1935), P.Nikashin (1935), I.Nolken (1924), P.A.Struve (1936), and others - there are 7 correspondents. Letter of B.A.Suvorin to A.M.Suvorina (1936); the letters to him of: E.A.Znosko --Borovsky (1920), M.N.Knyut (1921), B.S.Yakovlev (1921). The manuscripts. By A.M.Volkonsky "0 nekotorykh grammaticheskikh oshibkakh" (" About Some Grammatic Mistakes ") - the article [1920s], by F.N.Kasatkin -Rostovsky "700 nomer" (" 700 number ") - poem [1920s], by I.V.Klochkov "Nasha voda pokhischayetsya" (" Our Water Is Abducted ") - the article (1931), M.Paleolog - the diary notes - translations from French (1915), A.S.Rezanov "Nachalo dela D.Rubinshteyna" (" The Beginning of an Affair of D.Rubinshteyn ") - the article [1929], V.V.Stenbok-Fermor "Vospominaniya ob imp. Mariyi Fyodorovne" (" Memoirs about Empress Maria Fyodorovna ") [after 1928], A.F.Cherepanov - nformation about emigration of Russian cossacks in Peru - hectography [1920s], I.Shekhanov "Iz politicheskoy deyatelnosti E.Kuskovoy" (" From E.Kuskova's Political Activity ") - a note [1920s]. The letters: of V.A.Blyumental-Tamarin to V.P.Burenin (1909), of P.N.Krasnov to D.A.Persiyaninov (1929), of O.S.Rayevskaya to S.N.Tsvetkov (1929), of I.E.Repin to- M.A.Bernov (1922). The cuttings from the Russian emigrant newspaper with the articles about A.Gitler, A.I.Denikin, B.Mussolini, L.D.Trotsky, about the Russian foreign congress in Belgrade, with the chronicle of a life of Russian emigration (1918 - [1930s]). The photographs with dedications to M.A.Suvorin of: V.Borzov in a role (1929), M.M.Golovkov (1923), V.H.Davatts (1926). The photographs of: the successor cesarevitch Aleksey Nikolayevich (1916), M.A.Bernov - with the autograph (1927), S.V.Rakhmaninov in group with the Don Cossacks Chorus - the photocopy (1927), S.Ushakov - with the autograph [1930s]. The photographs of group of employees and workers of editorial board and a printing house of the newspaper "Novoye vremya" (" New Time) - with the autographs [1920s].
Dates : 1860 - 1936 гг.
Quantity of Items : 6605