1348

Fund Number : 1348
Title : Collection of letters of writers, scientists, public figures
Annotation :
1744-1946. The letters of: M.V.Avdeyev (1873), A.Akopyan 2 (1928), V.I.Askochensky (1871), N.P.Bazhan (1933), V.B.Baryatinsky (1913), P.A.Bessonov (1889), K.N.Bestuzhev-Ryumin 3 (1867 - 1894), N.M.Blagoveshchensky 2 (1866, 1871), A.S.Budilovich (1875), N.P.Vagner (n. d.), S.Y.Vitte (1913), M.Vovchk (1900), I.I.Golikov (1789), V.V.Hoffmann 2 (1909), N.K.Gudziy 9 (1930 - 1932) D.V.Dashkov (n. d.), L.G.Deytch (1921), I.I.Dibich (1826), M.A.Dondukov - Korsakov (1827), A.V.Durov (n. d.), P.E.Dybenko (1920), S.Y. Yelpatjevsky 3 (1901 - 1930), A.P.Yermolov (1852), M.Zalka 3 (1931 - 1936), V.I.Zasulich (1878), A. F. Ivanov-Klassik (1890), I. I. Kablits-Yuzov (n. d.), V. L. Kign 11 (1890 - 1894), V. V. Knyazev (n. d.), of V.O.Kovalevsky to J. Valles (1876), M.M.Kovalevsky (1901), of A.F.Koni to A.A.Kizevetter, I.I.Yanzhul, and others 35 (1908 - 1926), M.A.Korf 4 (1853 - 1864), V.F.Korsh 2 (n. d.), E.I.Kostrov (n. d.), A.Y.Kots (1907), V.V.Krestovsky (n. d.), of P.A.Kropotkin to B.S.Bodnarsky (1920), A.B.Kurakin 12 (1808 - 1824), V.I.Lamansky (1892), M.A.Lokhvitskaya (n. d.), M.L.Magnitsky (1822), S.Y.Marshak (1934), I.I.Melnikov 3 (1879 - 1905), N.N.Miklukha-Maklay (1887), D.A.Milyutin (1872), V.S.Mirolyubov (1921), B.L.Modzalevsky 6 (1903), D.P.Muravlin 3 (1892 - 1904), of K.V.Nesselrode to A.K.Razumovsky (1823), of N. Ya. Nikoladze to K. A. Borozdin 29 (1882 - 1884), V. A. Obruchev (1897), of P. P. Pekarsky to K. S. Veselovsky 2 (1865), A. A. Plyushar 2 (1848, 1857), N. F. Pogodin 2 (1934 and n. d.), A.F.Pogossky (1862), of N.G.Pomyalovsky to N.A.Blagoveshchensky (1862), V.A.Posse (1929), N.M.Przhevalsky (1886), N.A.Rubakin 2 (n. d.), N.P.Rumyantsev 2 (1808, 1813), V.Seroshevsky (1894), I.M.Setchenov 2 (n. d.), N.A.Solovyov-Nesmelov 2 (1897, 1899), V.S.Sopikov 2 (1816, 1817), M.M.Speransky 3 (1816, 1822 and n. d.), P.B.Struve 3 (1914 - 1917), ofV.A.Sukhomlinov to P.E.Schyogolev (1918), V.G.Tan-Bogoraz (n. d.), E.V.Tarle (n. d.), K.A.Timiryazev 2 ([1906] and n.d.), Y.N.Tynyanov (1935), T.I.Filippov (1893), N.V.Khanykov 2 (1861, 1877), O.D. Khvolson (1926), N.I. Khmelnitsky 13 (1844), L.A.Charskaya 2 (n. d.), N.P.Shalikova (n. d.), of O.Y.Schmidt to N.I.Podvoysky (1926); the dedications on the title pages of books of: K.F.Golovin (n. d.), S.O.Makarov (1903), of S.T.Semyonov to A.F.Orlov (1888), B.A.Turayev (1912). 1782 - 1969. The letters of: S.A.Baruzdin 4 (1958 - 1959), N.F.Belchikov 8 (1958 - 1960), A.A.Volkov 8 (1958 - 1967), N.N.Gusev (1958), I.D.Delyanov (1876), Y.V.Drunina (1963), M.A.Dudin (1964), A.L.Dymshits 4 (1959), E.P.Kovalevsky (1859), A.F.Koni 3 (1909 - 1916), of P.P.Konchalovsky to M.F.Yakunchikova (1926), M.A.Korf (1876), N.I.Kostomarov (1839), V.A.Kochetov 2 (1960, 1962), of P.A.Kropotkin to E.Piz 6 (1886 - 1896), of V.V.Kuybyshev to V.M.Sverdlov (1926), K.Y.Levin 9 (1959 - 1961), A.B.Lobanov-Rostovsky [1876], M.L.Lozinsky 13 (1950 - 1954), N. I. Matsuyev 4 (1962), L. V. Mayakovskaya (1958), V. A. Milyutin (1852), B. L. Modzalevsky 8 (1923 - 1927), I. A. Nazarov 2 (1957), S.F. Oldenburg 5 (1924 - 1925), V.A.Perovsky (1876), Y.E.Pilyar (1956), of K.P.Pobedonostsev to A.B.Lobanov-Rostovsky (1876), B.N.Polevoy (1958), V.V.Poltoratsky 3 (1958 - 1964), A.A.Prokofyev (1965), A.I.Revyakin 9 (1955 - 1962), N.I.Rylenkov (1950), D.N.Semyonovsky 5 (1957 - 1958), of G.Senkevich to A.I.Chuprov, the photocopy (1907), L.S.Sobolev (1957), of S.D.Spassky to E.E.Spasskaya - mother 386 (1927 - 1943), of E.D.Stasova to V.A.Milman 38 (1942 - 1962), E.V.Tarle (1950), A.E.Timashev [1877], L.I.Timofeyev 2 (1958, 1960), A.N.Tolstoy 2 (1926, 1940), D.A.Tolstoy 2 (1879), D.V.Filosofov (1916), V.M.Friche [1920s], M.G.Chernyayev (1876), of M.A.Aldanov to A.Kuchera (1926), E.K.Breshko-Breshkovskaya 3 [1900s], of I.M.Goldshteyn to M.M.Novikov (1924), of A.F.Kerensky to A.Kuchera 2 (1923), of V.I.Kryzhanovskaya to A.N. and N.V.Tolstoy - the typewritten copies (1919), of E.D.Kuskova to L.V.Kheysina-Shcheglo [1910s], of P.N.Milyukov to A.Kuchera (1922), of A.S.Orlov to L.B.Kamenev (1934), and others.
Dates : 1744 - 1969 гг.
Quantity of Items : 1431