472

Fund Number : 472
Title : Sverbeyev A. D.
Annotation :
The manuscripts of D. N. Sverbeyev. "Pismo S. T. Aksakovu po Povodu "Perepiski s Druzyami N. V. Gogolya" ("The Letter to S. T. Aksakov about the "Correspondence with Friends of N. V. Gogol") (1847); the reviews about N. V. Gogol, M. N. Katkov, B. F. Odoyevsky and N. I. Turgenev (n.d.); the memoirs; "Moi Zapiski" ("My Notes"), 3 books (1869), "Prodolzheniye Zapisok o Peterburgskoy Zhizni" ("Continuation of the Notes about Petersburg Life") (n.d.), "O Prebyvanii v Mikhailovskom Osenyu 1819 g." ("About Stay in Mikhailovskoye in Autumn 1819") (n.d.) and other. There are 49 manuscripts. The letters of D. N. Sverbeyev to: V. F. [Odoyevsky] (n.d.) and others. There are 14 addressees. The letters to D. N. Sverbeyev of: K. S. Aksakov 2 [1850], P. A. Vyazemsky (n.d.), F. I. Inozemtsev (n.d.), I. F. Kalaidovich (1837), I. Kapodistriya 5 (1825 - 1826), N. A. Melgunov (1831), A. I. Nefedyev (1856) with remarks of N. I. Turgenev (1859), A. S. Norov 5 (1822 - 1831) and others. There are 36 correspondents. The letters to Y. A. Sverbeyeva of: I. S. Aksakov 75 (1864 - 1885), K. S. Aksakov - manuscript copies 7 (n.d.), D. A. Valuyev 15 (n.d.), G. P. Galagan 48 (1876 - 1885), A. P. Yelagina 109 (1846 - 1877), V. A. Sollogub (n.d.), N. I. Turgenev 10 (1860 - 1869) and others. There are 33 correspondents. The manuscripts of A. D. Sverbeyev: "Moi Zametki" ("My Notes") - diary, 68 writing-books (1877 - 1898); the memoirs (1916). There are 12 manuscripts. The letters to A. D. Sverbeyev of: I. S. Aksakov 8 (1880 - 1886), A. A. Golenischev - Kutuzov (1891), I. D. Delyanov (1891), P. V. Zhukovsky 2 (n.d.), S. S. Mamontov 2 (1908), F. D. Nefyodov (1888), V. K. Plewe (1890), T. I. Filippov (1884) and others. There are 348 correspondents. The biographic documents of A. D. Sverbeyev (1862 - 1914). The property and household materials of Sverbeyevs (1729 - 1909).
Dates : 1729 - 1917 гг.
Quantity of Items : 761