2768

Fund Number : 2768
Title : Koonen, Alisa Georgiyevna (1889-1974) - artist
Annotation :
Manuscripts of A.G. Koonen. Articles: "20 let Kamernogo teatra" ("20 years of the Chamber Theatre", 1934), "Moya rabota nad Katerinoy" ("My work on the character of Katerina", the 1930s), "Madame Bovary" (1938), about J. Racine (1939), "Mysli o vospitanii aktyera" ("Thoughts about actors education", 1955), Obraz komissara v "Optimisticheskoy tragedii" ("The Commissar's Character in the Play"Optimistic Tragedy", 1958), "Moya pervaya geroinya" ("My First Character", 1960) and others; "Madame Bovary" - the stage editing of G. Flaubert's novel (1939 - 1940); memoirs about V.V. Vishnevsky, E.V. Geltser, D.B. Kabalevsky, V.I. Kachalov, M.P. Lilina, K.A. Mardzhanov, S.S. Prokofyev, K.S. Stanislavsky, A.Ya. Tairov, O.Yu. Shmidt (1950 - 1972), "Stranitsi zhizni" ("Chapters of the Life", 1965 - [the 1970s]), "Kamerny teatr v perviye godi revolyutsii" ("The Chamber Theatre in the first years of the revolution", 1968); diaries (1904 - 1974); the autography [the 1950s]. 118 manuscripts in all. Notebooks of A.G. Koonen (29) with records of the lectures about actor work, about the working on the roles, memoirs, drafts of the poems dedicated L.N. Andreyev and V.I. Kachalov with autographs of N.F. Baliyev, Yu.K. Baltrushaitis, V.I. Kachlov, K.S. Stanislavsky et al. (1903 - 1968). Documents of A.G. Koonen's artistic work. The roles played her at the Art and Chamber Theatres, with her notes 4 (1911 - 1947), documents of her artistic events and radio records (1951 - [the 1960s]), photographs in the roles in performances: "Zhirofle-Zhiroflya" of Ch. Lecocq, "Sinyaya ptitsa" ("The Blue Bird") of M. Maeterlinck, "Lubov pod vyazami" (" Desire Under the Elms") and "Negr" ("The Negro", All God's Chillun Got Wings) of J. O'Neill, "Groza" ("The Thunderstorm") of A.N. Ostrovsky, "Fedra" ("Phedre") of J. Racine, "Adriyenna Lekuvrer" ("Adrienne Lecouvreur") of E. Scribe, "Antigona" ("Antigone") of Sophocles, "Zhivoy Trup" ("The Living Corpse") of L.N. Tolstoy, "Salomeya" ("Salome") of O. Wilde, "Madame Bovary" of G. Flaubert, "Chaika" ("The Seagull") of A.P. Chekhov, "Pokryvalo Pyeretti" ("The Veil of Pyeretta") of A. Schnitzler and others, photographs, individual ones and in the groups with V.N. Ganshin, I.M. Moskvin, L.A. Fenin, O.N. Frelikh, S.V. Khalyutina, S.S. Tsenin, N.M. Tseretelli, N.N. Chaplygin et al., 317 (1906 - 1948); photographs in the roles of the films "Dikarka" ("The Unsociable Girl") of V.R. Gardin and "Chernaya shal" ("The Black Shawl") of A.P. Vorotnikov 6 (1915 - 1916). Letters of A.G. Koonen to: N.Ya. Berkovsky 3 (1966), N.N. Nikitin - the typewritten copies 20 (1960 - 1963), A.Ya. Tairov 30 (1919 - 1943), I.G. Erenberg (1948) et al. 13 addresseee in all. Letters to A.G. Koonen from: N.A. Abalkin 5 (1969 - 1972), K.Kh. Adzhemov 3 (1966 - 1970), K.K. Alekseyeva (1966), B.V. Alpers 2 (1964, 1969), I.L. Altman (1939), A.N. Afinogenov [the 1930s], M.I. Babanova [the 1950s], Yu.K. Baltrushaitis 5 (1909 - 1914), K.D. Balmont (1916), O.F. Berggolts 3 (1950 - 1961), N.Ya. Berkovsky 43 (1961 - 1971), A.Ya. Brushtein 3 (1945 - 1954), V.Ya. Vilenkin 3 (1949 - 1964), V.V. Vishnevsky 3 (1942 - 1947), N.D. Volkov 2 (1944, 1964), P.P. Gaideburov (1957), E.V. Geltser (1950), A.G. Glebov (1960), N.S. Golovanov 3 (1950 - 1952), Yu.A. Golovashenko 28 (1949 - 1974), M.S. Goldina (1949), V.V. Gotovtsev [1922], N.L. Gurfinkel 3 (1971), Z.G. Daltsev (1961), K.N. Derzhavin (1935), K.G. Derzhinskaya 2 (1943, 1950), N.L. Dorliak (1945), S.D. Dreiden 7 (1955 - 1969), S.N. Durylin 2 [the 1940s, the 1950s], A.L. Dymshits 4 (1950 - 1969), I.V. Yevdokimov (1935), D.N. Zhuravlyev (1951), Yu.A. Zavadsky 3 (1945 - 1955), A.A. Ignatyev (1954), D.V. Kabalevsky 2 (1950, 1968), V.I. Kachalov 11 (1910 - 1944), P.G. Krshelava (1937), M.O. Knebel (1974), O.L. Knipper-Chekhova 5 (1913 - 1957), G.M. Kozintsev 3 (1945 - 1967), I.S. Kozlovsky 4 (1951 - 1964), J. Cocteau (1923), S.D. Krzhizhanovsky (1950), H. Craig 7 (1911 - 1924), L.M. Leonov 2 (1969), M.P. Lilina 2 (1913), N.N. Litovtseva 2 (1949, 1950), M.E. Lishin (1958), P.A. Markov (1974), N.O. Massalitinov (1960), S.S. Mokulsky 2 (1935, 1945), E.N. Muzil 3 (1945 - 1950), N.N. Nikitin 24 (1939 - 1962), L.V. Nikulin (1958), S.V. Obraztsov (1974), N.A. Obukhova (1961), A.M. Pankratova 8 (1951 - 1957), V.N. Pashennaya 2 (1924, 1935), S.S. Podolsky 3 (1962 - 1970), B.I. Ravenskikh 2 (1969), S.T. Rikhter 2 (1965, 1966), V.N. Ryzhova (1955), V.F. Ryndin 3 (1963 - 1970), N.I. Sats 2 (1969, 1972), N.A. Smirnov 3 (1957), K.S. Stanislavsky 2 ([the 1920s], 1933), A.Ya. Tairov 54 (1913 - 1949), E.I. Tim 2 (1949, 1953), V.F. Torsky 6 (1967 - 1974), E.D. Turchaninova 4 (1941 - 1961), K.A. Fedin 4 (1944 - 1969), Vl.Ya. Khenkin (1950), M.I. Tsareva 2 (1957, 1969), T.V. Churilin [1930], V.B. Shklovsky (1962), D.D. Shostakovich 2 (1945, 1950), T.L. Shchepkina-Kupernik 16 (1933 - 1952), K.A. Erdeli (1954), I.G. Erenburg 2 (1961, 1966), A.A. Yablochkina 9 (1941 - 1963), Yu.I. Yanovsky [the 1940s] et al. 248 letters in all. Greetings letters and telegrams to A.G. Koonen in connection with jubilees and awardings from: N.P. Akimov, N.G. Aleksandrov, M.F. Andreyeva, V.I. Andzhparidze, I.N. Bersenev, N.M. Bravin, K.E. Voroshilov, Yu.S. Glizer, M.I. Zharov, A.A. Kron, L.M. Leonidov, I.M. Moskvin, N.A. Podgorny, E.M. Rayevskaya, F.G. Ranevskaya, K.M. Simonov, L.P. Skopina, A.A. Stakhovich, L.A. Fenin, S.V. Khalyutina, A.A. Khorava, M.M. Shtraukh, E.V. Yumger, G.P. Yura and others (1913 - 1974). Letters of the members of the audience, radio listeners, readers to A.G. Koonen (1908 - 1974). A.G. Koonen's Grammar School Degree Certificate (1905), programmes of the Art and Chamber Theatre performances with the participation of A.G. Koonen (1907 - 1949), invitation cards to her artistic events (1941 - 1972), the death certificate (1974). Articles and notes about A.G. Koonen - printed cuttings (1909 - 1972), poems by V.K. Zvyagintseva, V.V. Kamensky and others, dedicated to A.G. Koonen (1914 - 1965), articles of I.G. Erenburg and others about A.G. Koonen (1944 - 1969). Manuscripts of: O.F. Berggolts "Tvoya pobeda" ("Your Victory") - the poem (1945), N.Ya. Berkovsky "Tairov and the Chamber Theatre" - the article (1969), Vl.I. Nemirovich-Danchenko "O teatre romanticheskom I realisticheskom" ("About the Romantic and Realistic Theatre") - the shorthand record of the speech, typewritten (1940). Photographs of A.G. Koonen, individual ones and in the groups with I.I. Arkadin, S.G. Birman, A.L. Vishnevsky, P.P. Gaideburov, S.V. Giatsintova, M.I. Zharov, Yu.A. Zavadsky, V.V. Kamensky, V.I. Kachalov, M.O. Knebel, M.P. Lilina, V.O. Massalitinova, G.D. Mdivani, R.Ya. Plyatt, D. Priestley, S.S. Prokofyev, F.G. Ranevskaya, P. Robeson, A.A. Rumnev, V.F. Ryndin, A.Ya. Tairov, E.D. Turchaninova, L.O. Utyosov, L.A. Fenin, M.I. Tsarev, S.S. Tsenin, N.M. Tseretelli et al., 397 ([the 1890s] - 1972). Photographs with dedications to A.G. Koonen from: M.F. Andreyeva (1905), M. Battistini - the photocopy (1910), O.L. Knipper-Chekhova 2 (1905, 1950), F.G. Ranevskaya (1933), A.A. Rumnev (1962), J. Szigeti (1935), N.M. Tseretelli 2 (1924, 1926), V.B. Shklovsky (1959), B. Shaw, (1931), A.A. Yablochkina - the photocopy (1949) and others. 18 in all. Photographs of: M.F. Lenin and S.A. Golovin (1912), A.L. Miklashevskaya (1922), N.A. Smirnova [the 1900s], K.S. Stanislavsky in the group with V.I. Kachalov (1910), B.A. Ferdinandov (1925), N.M. Tseretelli, in the life and in the roles 6 (1918 - 1924) and others; photographs (postcards) of the scenes and characters of the performances of the Art Theatre 99 (1899 - 1904).
Dates : 1870-е - 1974 гг.
Quantity of Items : 573