46

Fund Number : 46
Title : Bartenev P.I.
Annotation :
Manuscripts of P. I. Bartenev. Notes and marks about V. A. Zhukovsky, A. S. Pushkin, T. G. Shevtchenko (1851 - 1856) and other historical and literary-historical records; "Aleksandr Sergeyevich pushkin" - biography documents [1854 - 1855]; comments to "Slovo o polku Igoreve" (" The Lay of Warfare Waged by Igor"") and to "Zapiski" ("Notes") of E. P. Dashkova (n. d.); a diary (1849, 1854 - 1858). 40 manuscripts in all. Note books of P. I. Bartenev 5 (1845 - 1912). "Avtobiografiya deda" ("An autobiographia of the grandpa") - a note of S. S. Barteneva from P. I. Bartenev's dictation (1910). "Russkiye Narodniye pesni iz sbornika N. I. Novikova 1870" ("Native songs of Russians from the N. I. Novikov's collection 1870"), edited by P. I. Bartenev (1860). Letters of P. I. Bartenev to: I. S. Aksakov 2 (1866, 1871), S. D. Barteneva - the wife and children 384 (1862 - 1912), L. K. Bode - photocopies (1886), P. V. Zhukovsky 18 (1893 - 1912), V. А. Insarsky 6 (1873 - 1874), А. О. Krugly 6 (1885 - 1909), А. B. Lobanov-Rostotsky (1880), P. V. Nashchyokin (1851), А. Rambeau - photocopies 3 (1874 - 1882) and others. 34 addr. in all. Letters to P. I. Bartenev from: Yu. I. Ayhenvald (1908), I. S. Aksakov 115 (1856 - 1885), К. S. Aksakov 4 (1856 - 1857), V. S. Arsenyev 21 (1873 - 1909), L. Е. Baratinsky 14 (1866 - 1904), E. V. Barsov 3 (1873), A. P. Barsukov 71 (1865 - 1912), N. P. Barsukov 257 (1856 - 1905), P. N. Batyushkov 23 (1858 - 1890),N. V. Berg 127 (1864 - 1878), V. Ya. Bryusov 38 (1898 - 1909), V. P. Burenin (1857), F. I. Buslayev 4 (1884 - 1886), М. D. Buturlin16 (1869 - 1876), A. F. Bichkov 8 (1858 - 1890), I. А. Bichkov 4 (1897 - 1900), S. А. Vengerov (1908), М. А. Venevitinov 37 (1872 - 1900), Al. N. Veselovsky 3 (1874, 1905), K. S. К. Veselovsky 3 (1893), P. A. Vyazemsky 211 (1864 - 1879), P. P. Vyazemsky 20 (1879 - 1887), М. А. Gartung 2 (1897, 1907), G. N. Gennadi 42 ([1864] - 1880), F. N. Glinka [1864], D. P. Golohvastov 14 (1874 - 1889), D. N. Goncharov (1872), I. F. Gorbunov (1895), N. I. Grech 4 (1861 - 1865), N. I. Grigorovich 21 (1869 - 1879), V. A. Gringmut 2 (1891, 1896), K. Ya. Grot 33 (1878 - 1910), N. Ya. Grot 14 (1872 - 1892), Ya. K. Grot 203 (1854 - 1892), V. D.Davidov 12 (1854 - 1874), V. I. Dal [1870], G. P. Danilevsky 11 (1854 - 1888), I. D. Delyanov 11 (1865 - 1897), M. F. De-Pule 90 (1859 - 1885), N. F. Dubrovin 5 (1887 - 1895), S. P. Dyagilev 7 (1901 - 1905), N. A. Yelagin 106 (1853 - 1876), A. P. Yelagina 38 (1853 - 1876), P. А. Yefremov (1864 - 1907), V. P. Zhelikhovskaya 4 (1891 - 1892), P. V. Zhukovsky 98 (1870 - 1911), I. E. Zabelin 6 (1872 - 1907), К. К. Zeydlits 3 (1870), A. P. Izvolsky 7 (1899), V. S. Ikonnikov 26 (1886 - 1912), D. I. Ilovaysky 71 (1856 - 1911), К. А. Islavin (1896), К. D. Kavelin 3 (1872 - 1873), N. V. Kalachov 3 (1864 - 1875), P. P. Karatigin (1882), D. F. Kobeko 18 (1881 - 1912), V. A. Kozhevnikov 32 (1893 - 1905), A. F. Koni 14 (1908 - 1912), Е. F. Korsh (1863), A. I. Koshelev 3 (1856 - 1880), А. А. Krayevsky 2 (1854, 1878), V. V. Krestovsky [1872], Pav. V. Kukolnik 4 (1872 - 1873), P. A. Kulish 3 (1857 - 1858), М. К. Lemke (1905), K. N. Leontyev 3 (1878 - 1880), I. L. Leontyev-Shcheglov 3 (1891 - 1892), N. O. Lerner 7 (1901 - 1909), I. P. Liprandi 19 (1865 - 1870), M. N. Longinov 81 (1855 - 1874), Louis-Napoleon (1871), L. N. Maykov 65 (1864 - 1900), М. А. maksimovich 13 (1859 - 1873), O. F. Miller 4 (1875), V. Mitskevich (the poet's son) 4 (1906 - 1908), B. L. Modzalevsky 18 (1900 - 1911), N. V. Myatlev 10 ([1891] - 1901), I. S. Nikitin 5 (1859 - 1860), V. F. Odoyevsky 10 (1863 - 1868), D. P. Oznobishin 2 (1870, 1877), A. F. Onegin 4 (1887 - 1896), L. N. Pavlihchev (1889), O. S. Pavlishcheva (1854), P. N. polevoy 4 (1887), B. A. perovsky 29 (1866 - 1879), V. S. Pecherin 2 (1870), P. А. Pletnyov 20 (1852 - 1863), K. P. Pobedonostsev 149 (1865 - 1906), M. P. Pogodin 94 (1851 - 1875), N. V. Putyata 35 (1865 - 1876), S. L. Putyata 3 (1876 - 1885), А. Rimbaud 26 (1874 - 1892), N. A. Ratinsky 22 (1875 - 1885), S. A. Rachinsky 25 (1869 - 1898), А. О. Rossetт 9 (1869 - 1874), P. A. Rossiyev 2 (1907), N. G. Rubinshteyn (1874), V. F. Savodnik (n. d.), V. I. Saitov 19 (1882 - 1909), Yu. F. Samarin 4 (1874 - 1875), A. D. Sverbeyev 17 (1868 - 1896), Е. D. Sverbeyeva 11 (1864 - 1877), M. I. Semevsky 11 (1863 - 1869), S. A. Sobolevsky 42 (1853 - 1869), N. S. Sokhanskaya-Kokhanovskaya 9 (1866 - 1906), A. V. Stankevich 13 (1873 - 1910), V. V. Stasov 4 (1888 - 1894), A. S. Suvorin 13 (1866 - 1911), N. V. Sushkov 19 (1857 - 1878), N. S. Tikhonravov 4 (1872 - 1874), L. N. Trefolev 16 (1865 - 1899), I. S. Turgenev 6 (1869 - 1871), N. I. Turgenev 6 (1866 - 1868), I. F. Tyutchev 50 (1882 - 1909), А. А. Fet 4 (1892), Т. I. Filippov 2 (1872, 1878), A. S. Homyakov 4 ([1857] - 1859), D. A. Homyakov 94 (1873 - 1909), I. V. Tsvetayev 51 (1894 - 1912), V. E. Cheshikhin-Vetrensky 2 (1888, 1894), F. V. Chizhov 27 (1864 - 1872), B. N. Chicherin 15 (1886 - 1897), N. P. Chulkov 14 (1894 - 1911), А. А. Shakhmatov (1895), S. P. Shevirev 14 ([1848] - 1862), V. I. Shenrok 15 (1887 - 1904), S. D. Sheremetev 472 (1870 - 1912), I. V. Shpazhinsky 2 (1882, 1887), S. N. Shubinsky 11 (1864 - 1909), Е. I. Yakushkin 12 (1869 - 1874), I. I. Yanzhul (1909) and others. More 2000 corr. in all. An agreement of P. I. Bartenev with F. F. Rais about publication of a magazine "Russky arkhiv" ("Russian archives") - cop. (1867); "Posledniye dni Barteneva" ("The latest days of P. I. Bartenev") - notes of S. N. Barteneva - the daughter-in-law's notes (1912). The P. I. Bartenev's collection. Manuscripts of: A. P. Barsukov "Zametki o Fyodore Andreyeviche Tolstom" ("About Fyodor Andreyevich Tolstoy notes ") (1875), A. T. Bolotov "Utrenniki semidesyatiletnego startsa" ("A 70-year Old Man mornings "), consists of some advice and instructions to his grandchildren (1815), M. D. Buturlin "Italyanskiye kompozitori pri dvore EEkaterini Btoroy" ("Italian Composers of the Court of Catherine II ") [1867], L. I. Golenishchev-Kutuzov "Vospominaniya o knyaze Mikhaile Illarionoviche" ("Memoirs about Prince Mikhail Illarionovich Golenishchev-Kutuzov ") (1838), A. I. Delvig "Moi vospominaniya" ("My Memoirs") (1813 - 1876), G. I. Kolchugin "Zapiski o 1812 gode" ("Notes about 1812") (n. d.), I. B. Pestel "Podrobnoye opisaniye svidaniya pastora Reynbota with P. I. Pestel " ("The detiled description of pastor Reynbot and P. I. Pestel meeting") - a copy (n. d.), A. O. Rosset "Iz zapisok dami vischego kruga" ("From Lady'notes") - extracts with P. I. Bartenev's proofreading (1886), P. A Rossiyev "Oktyabr tisyacha devyatsot pyatogo v Moskve" ("October, 1905 in Moscow") (n. d.), S. A. Sobolevsky - poems 45 (1845 - 1859) and others; lists of poems of P. A. Vyazrmsky, V. A. Zhukovsky, A. I. Odoyevsky, A. S. Pushkin and others [1820s - 1880s]. Letters of: I. S. Aksakov to an unknown person (1882), А. А. Arakcheyev to A. A. Prozorovsky (1809), N. D. Ivanchin-Pisarev to P. A. Vyazemsky 2 (1833), M. F. Kamensky to G. A. Potyomkin (1784), Empress Maria Fyodorovna to O. P. Kozodavlev 2 (1815 и б. д.), A. F. Merzlyakov to E. N. Osten-Saken (1814), А. Morkovsky to G. A. Potyimkin (1776), A. N. Muravyov to N. A. Protasov (1837), P. S. Nakhimov to V. A. Kornilov (1852), Yu. A. Neledinsky-Meletsky to I. A. Lunin (1817, 1821), Paul I - to P. M. Dashkov (1738), A. F. Pisemsky to Yu. N. Bartenev (1848), P. I. Pestel to parents - handwr. cop.. 2 (1826), M. М. Pogodin to S. A. Sobolevsky (1864), from E. P. Rostopchina to Yu. N. Bartenev 15 (1850 - 1853), from S. A. Sobolevsky to S. D. Nechayev 14 (1842 - 1859), from М. М. Speransky to P. S. Runich 3 (1801), from А. V. Suvorov to - А. А. Prozorovsky (1796), А. Chartoriysky to N. N. Novosiltsev 2 (n. d.),B. N. Chicherin to K. P. Pobedonostsev 2 (1864). Certificates and documents of Catherine II (1764), a petition of B.-H. Minich to Catherine II about a resignation (1767) with the answer of P. A. Rumyantsev (1770), A. A. Prozorovsky's report to Catherine II about taken away books from N. I. Novikov (1793), orders of the Grand Prince Alexandr Pavlovich to Semyonovsky Regiment (1797 - 1798), a report of V. D. Ilovaysky to V. F. Rostopchin about о situation in Moscow after leaving of Frenchmen (1812), letters and notes of different persons about deth of Alexander I (1825). About 1000 manuscripts documents.
Dates : 1621 - 1941 гг.; коллекция с 1593 г.
Quantity of Items : 1731